18.03.2016

Trainee Eyde=Trainee Sør+Eyde-klyngen

Har du master i kjemi eller prosesstyring? Trainee Sør og Eyde-klyngen fortsetter samarbeidet om Trainee Eyde stilling. Søknadsfrist 8.april 2016.


Trainee Eyde er en 18 måneders ordning for unge dyktige teknologer innen kjemi eller prosesstyring, som ønsker seg utfordringer i Sørlandets tyngste og mest nyskapende prosessindustribedrifter. Trainee Eyde organiseres som et regionalt trainee-program, dvs. du får prøve deg i tre ulike bedrifter innen Eyde-klyngen. 

Ordningen innebærer praksis fra Saint-Gobain Ceramic Materials, GE Healthcare og Elkem.

SØKNAD 

Søknadsfrist 8.april 2016 - Programstart 1.september 2016.

Trainee Eyde drives i samarbeid med Trainee Sør. Trainee deltar i alle Trainee Sør sine aktiviteter som fag- og nettverk seminarer og studieturer, mentorordning, personlig utvikling samt sosiale aktiviteter. Nettverket består av ca. 20 traineer.

Eyde-klyngen er en klyngeorganisasjon for bærekraftig prosessindustri. Kjernemedlemmene er prosessindustribedrifter i Agder som er verdensledene i produksjon av spesialiserte materialer og kjemikalier til det globale markedet. Fra 2010 har Eyde-klyngen vært deltaker i det nasjonale klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters, først som Arena Eyde og fra 2015 som Norwegian Centre of Expertise (NCE).

Les mer om erfaringene til tidligere Eyde trainee Ingrid

www.eydecluster.com


[Tilbake]