21.05.2018

Bredt spekter i Agder Energi!

av Jørgen S. Åsrud

Dette innlegget forteller deg litt om hvordan det er å være en nyutdannet ingeniør i Agder Energi. Det forteller heller mye om hvordan det er å være trainee i et selskap som er godt vant til å ha traineer hos seg!

Agder Energi kan dette med traineer!

1 mars begynte jeg som trainee i Agder Energi. Fra første dag var det klart at Agder Energi var rutinerte på å ha traineer hos seg. Skrivebords pult med PC og alt jeg måtte trenge stod klart fra dag 1. I tillegg var det allerede planlagt for hva slags prosjekter jeg skulle være med på. Disse prosjektene var både relatert til min utdanning, fornybar energi og IKT, samt prosjekter rettet mer mot det strukturelle i Agder Energi. Det er gull verdt for en som er helt fersk i arbeidslivet og som sårt trenger ett innblikk i organisasjonen.

Hva jobber jeg med?

Avdelingen jeg er utplassert i heter «Prosesskontroll og analyse». Dette er den mest teknisk rettede avdelingen i Agder Energi og er kanskje det nærmeste en «universitets» følelse man kan få etter endt studietid. Kort og godt sagt er dette hjertet i organisasjonen hvis hovedmål er å sørge for at kundene alltid har lys i pæra.  Jeg opplever høy kompetanse og fremoverlente kolleger som ønsker å drive selskapet fremover.

Det er mye spennende som skjer i selskapet om dagen. Det er nye installasjoner av vannkraftverk som bygges, store prosjekter rettet mot AMS målere (smarte strømmålere) og hvordan vi kan bruke informasjon fra disse for å drifte strømnettet på en mer effektiv og sikrere måte. Som trainee er jeg heldig og får være med på mye innen disse prosjektene, og jeg føler at jeg får bidratt direkte på en reell måte.

Vi er mange traineer i Agder Energi

 Agder Energi er et vertikalt integrert selskap, noe som er nokså unikt for et selskap i denne bransjen.  Et vertikal integrert selskap hvor virksomhetene/bedriftene er samlet gjennom en felle eier. Hvert medlem kan produsere ulike varer eller tjenester, som så sammenstilles til nytte for de involverte.

Selskapet har 1200 ansatte og grovt sett kan vi si at det består av Marked/forretningsutvikling, Kraftforvaltning, Vannkraft og Nett.  Vi er per i dag hele 5 traineer i Agder Energi, godt fordelt ut på de ulike avdelingene ( Trainee Mona, Faizan, Ida Marie og Fredrik) . Vi er flinke til å spise lunsj sammen et par dager i uken for å utveksle erfaringer og få et innblikk i hva hverandre driver med. Jeg er sikker på at vi alle ser frem til de neste månedene her i Agder Energi!


[Tilbake]