22.08.2012

Robot gir flere fordeler for sørlendinger

Robot teknologi på Sørlandets Sykehus vil gi en bedre hverdag for pasienter og forhåpentligvis bedre samarbeid internt på sykehuset. Trainee Knut Håkon gir oss et innblikk i sammenhengen mellom høyteknologi og organisasjonsutvikling.

Knut Håkon er økonom med master innen prosjektstyring. Han har sin andre plassering på Sørlandets Sykehus. Han har intervjuet fagdirektør ved Sørlandet Sykehus, Per Engstrand. Han er svært fornøyd med at man snart kan tilby befolkningen på Sørlandet kirurgisk operasjon med ny høyteknologisk robot.

Rundt 75 prosent av pasienter diagnostisert med prostatakreft blir i dag operert ved bruk av robotkirurgi. I følge fagdirektøren er det en stadig økt forventning hos pasientgruppen til bruk av robotteknologi ved fjerning av prostatakreft.

- En økende andel pasienter ønsker nå å bli operert med robot. At man snart kan tilby denne behandlingen lokalt i regionen er derfor meget gledelig for Sørlandets befolkning og for sykehuset.

Ny robot vil i følge fagdirektøren ha mange positive sider for Sørlendingene.

- Kirurgisk inngrep med robot gjør mindre skade på omkringliggende vev. Dette gir kortere liggetid og bedre funksjonalitet for pasienten i etterkant av inngrepet. Dette gjør at man kommer seg raskere etter operasjonen og er raskere tilbake i arbeid. At man snart kan tilby behandlingen lokalt vil også være av stor verdi for pasienter som etter hvert vil slippe å dra til Oslo. 
 Reproduced images should be accompanied by the following copyright notice: ©[year] Intuitive Surgical, Inc

Positiv rekrutteringseffekt
Robotteknologien vil videre være bra for rekrutteringen av personell til sykehuset.

- Robotkirurgi er fremtiden. At vi kan tilby det nyeste innenfor moderne robotkirurgi vil gjøre oss til en attraktiv arbeidsgiver. Vi vil tilby et meget spennende arbeidsmiljø der man får operere under topp moderne fasiliteter med det nyeste innen utstyr. Vi har stor tro på at dette vil hjelpe oss med rekruttering slik at vi fortsatt kan tilby sørlendinger den aller beste kompetansen.

Én enhet – felles kultur
Det vil i følge fagdirektøren også komme strukturelle endringer internt på sykehuset som følge av robotgaven. Mens det tidligere har vært to kirurgiske enheter ved Sørlandet sykehus, en i Kristiansand og Flekkefjord, den andre i Arendal, vil det nå etableres en kirurgisk enhet på tvers av lokasjonene med felles ledelse fra Kristiansand.

Resultatet av sammenslåingen håper fagdirektøren vil komme i form av bedre samarbeidet mellom Arendal og Kristiansand som igjen kan være med på å dempe debatten i den uttalte sykehusstriden mellom Aust- og Vest-Agder.

- Ny robot vil være et stort skritt nærmere vår målsetning om kultur for felleskap. Arendalsmiljøet vil nå i stor grad delta i Kristiansand og omvendt. At man slår sammen to enheter skaper også et større og mer robust fagmiljø. Det vil bli bench-marking mot andre fagmiljøer i Norge hvilket kan være sundt for den totale kvaliteten.


Mens alle fysiske inngrep vil foregå i Arendal skal store deler av utredningen finne sted i Kristiansand. Den økte aktiviteten på tvers av lokasjon betyr at man i begge leirer må belage seg på å tilbringe mer tid hos den andre, dette i sammenheng med felle ledelse håper fagdirektøren vil lette arbeidet med å samkjøre enhetene og tilføre en kvalitetsgevinst for sykehuset.

- Sammenslåingen til en enhet med felles ledelse gir oss muligheten til å ha sterkt fokus på lik opplæring og kvalitet. Dette vil gi gevinst i form av felles prosedyrer og godt samarbeid som igjen sikrer pasienten samme behandling uavhengig av lokasjon.

 ©[2012] Intuitive Surgical, Inc

 

Tekst: Knut Håkon Jordheim

[Tilbake]