26.11.2012

Lønnsoppgjøret vel i havn for offentlige tannleger

Tannleger i Vest-Agder Fylkeskommune fikk et gjennomsnittlig lønnsoppgjør på i underkant av 6 % ved årets forhandlinger. Trainee Sturle intervjuer Personalsjef Odd Joar Svensson.

Individuelle lønnsforhandlinger

Fredag 26. oktober ble det oppnådd enighet mellom fylkeskommunen og tannlegene om fastsettelse av individuelle lønnstillegg. For enkelte tannleger ble det et svært godt oppgjør. Det faste tillegget gitt til alle tannleger var på 2,7 %. Personalsjef Odd Joar Svensson begrunner lønnsforhøyelsen med at tannhelsetjenesten generelt sett har hatt en svært positiv utvikling den siste tiden. I tillegg har enkelte tannleger økt produktiviteten betydelig og dermed overgått de forhåndsdefinerte mål satt av ledelsen.

- Vi i ledelsen ønsker å signalisere at vi verdsetter hardt arbeid og gode resultater. Det trenger ikke bety økonomiske incitamenter og avlønninger, men at de mest produktive tannlegene har hatt gode forhandlingskort i dag er ikke å stikke under en stol.

 Odd Joar Svensson, Personal- og organisasjonssjef Vest Agder Fylkeskommune

Og nettopp argumenter om produktivitet, eller mangel på sådan, ble hyppig brukt på begge sider av forhandlingsbordet, men her med ulikt formål. På den ene siden satt personalsjef, forhandlingsleder og sjef for tannhelse med nøkterne anslag på lønnsforhøyelse, mens de to tillitsvalgte satt på andre siden og krevde mere lønn på vegne av sine medlemmer. Men etter fire-fem runder med en kommunikasjonsmikstur av skuespill og saklig argumentasjon ble enighet om den siste tannlegen oppnådd, og partene tok hverandre i hånda takket for seg. Ut gikk to tilsynelatende fornøyde parter, men hva var deres egentlig tanker om prosessen.

Enighet gjennom forhandling

- Jeg er fornøyd med at vi kom til enighet med de tillitsvalgte. Vi ba på forhånd om måtehold i kravene og i det store og hele har dette vært tatt til ettertanke, sier personalsjefen.

- Men er en gjennomsnittlig lønnsforhøyelse på nesten 6 % i henhold til en slik tanke om måtehold?

- Ettersom vi er i direkte konkurranse med det private markedet må vi sørge for at lønnsavstandene ikke blir for store. Vest Agder Fylkeskommune vil ikke være lønnsledende for tannleger, men vi legger alt til rette for å skape et knallgodt arbeidsmiljø hvor mennesker trives i jobben sin og hvor pasienter blir møtt med positive og profesjonelle behandlere.

 Line Christiansen Holtan, avdelingsleder Marnardal tannklinikk og hovedtillitsvalgt for tannlegene, svarer følgende på samme spørsmål:

- Forhandlingsresultatet ble i all hovedsak som forventet. Vi er tilfreds med at flere av våre medlemmer blir møtt med sine krav og at ledelsen viser forståelse for vårt yrke og utøvelse. Jeg forventer samtidig at vi ved neste korsvei blir møtt med ytterligere personkjennskap, men det er selvsagt forståelig at nylig tiltred fylkestannhelsesjef, Terje Andersen, ikke er på fornavn med samtlige enda. 

Hvorfor arbeide i fylkeskommunen?

Gjennom dagens samtaler med både personalsjef og tillitsvalgte blir tematikken omkring lønnsavstanden mellom private og offentlig ansatte tannleger nevnt flere ganger. Basert på tilgjengelig lønnsdata ser vi at en privatpraktiserende tannlege kan oppnå atskillig høyere lønn enn den gruppen som i dag har vært i forhandlinger. Allikevel var søknadsmassen ved siste stillingsutlysning som tannlege i fylkeskommunen hele 15 kvalifiserte søkere. Et høyt tall med tanke på dagens etterspørsel for denne arbeidsgruppen.

 - Hva tenker du som personalsjef er grunnen til at såpass mange tannleger søkte jobb hos dere når det finnes muligheter for betraktelig høyere lønn i det private?

-Jeg ønsker kun å antyde hvorfor tannleger søker jobb her, ikke hvorfor de ikke velger det private. Men av positive elementer i fylkeskommunen kan det nevnes at både trygge arbeidsforhold og gode pensjonsrettigheter er viktig for mange. Det å være en del av et såpass stort nettverk kombinert med mulighetene for faglig påfyll vet vi verdsettes høyt. Med dagens målstyring ser vi også for oss et scenario hvor de som ser på seg selv som mest flittige vil søke seg inn hos oss. Kall det gjerne en positiv selvseleksjon av produktive tannleger.

Tillitsvalgte ønsket å supplere med flere grunner for å jobbe i tannhelsetjenesten i fylkeskommunen. Hun trekker frem det å arbeide i en stor organisasjon med et større sosialt nettverk som avgjørende for enkelte. Det at arbeidsforholdene i stor grad er velorganisert og forutsigbare betraktes også som et gode.

 - Så hva skal til for å tiltrekke enda flere søkere til stillinger hos dere?

- Grunnlønnen må økes ytterligere for å gjøre oss konkurransedyktige blant nyutdannede. I tillegg kan omdømme av både stat, kommune og fylkeskommune med hell bedres. Særlig blant de nyutdannede hersker det en negativ antakelse om det å jobbe i det offentlige. Jeg skal ikke påstå at alle negative påstander er grunnløse, men personlig tror jeg at det hovedsakelig dreier seg om myter beroende på manglende kunnskap.

 

Artikkel skrevet av Sturle Hamre for Trainee Sør

[Tilbake]