03.04.2013

Dyreparken i rekrutteringsmodus

Trainee Ragne Karine har hatt hektiske måneder i Dyreparken. Hun og kolleger har intervjuet 1000 sesongjobb kandidater. I år skal det ansettes 350 nye medarbeidere og nå foregår utsilingsprosessen.

- Vi er heldige og får tilbake mange flinke veteraner fra i fjor, men det er alltid spennende å rekruttere nye til parken også, sier HR-sjef, Sofie Ringen.

­

Dyreparken er blant Norges mest populære turistattraksjoner og i 2012 var det tett opp til en million besøkende. For å kunne ta imot alle disse gjestene, trengs det nesten 1000 sesongmedarbeidere om sommeren. I år vil ca. 350 stk. av dem være nye ansatte.

Søknadsfristen for nye sesongmedarbeidere gikk ut 20.januar. Da var det kommet 1500 søknader og dette er ny rekord.

- Rekorder er vel noe vi aldri kan få nok av, sier en smilende Ringen. Av de 1500 søkerne er det i overkant av 700 som er under 18 år. Det er mange som har sin første jobb i Dyreparken, da Dyreparken er et av de få stedene man kan begynne å jobbe det året man fyller 16.

En intervjukveld

I løpet av en kveld skal 80-90 kandidater inn til intervju. Alle kandidatene blir bedt om å sette av tre timer for å komme på intervju. Når de kommer, blir de registrert og fotografert. Så blir kandidatene hentet for å være med på et gruppeintervju.

Alle gruppeintervjuene er med én gruppeleder og én observatør. 

- 8-13 kandidater er en fin størrelse for at gruppesynergiene skal fungere optimalt og at vi kan få en ordentlig vurdering av hver kandidat, sier Kristine Warp som har vært med og ledet mange av gruppeintervjuene. I løpet av en time skal kandidatene blant annet presentere seg selv, vise hvordan de ville løst ulike situasjoner som kan oppstå i Parken og løse ulike gruppeoppgaver for å blant annet vise samarbeid, initiativ og effektivitet.

Etter at kandidatene har deltatt på gruppeintervju, sendes de videre til et ca. 15 minutters langt individuelt intervju. Her møter kandidaten en ny dyreparkansatt. Det blir stilt oppfølgingsspørsmål fra de vurderingene som ble gjort på gruppeintervjuet.

- Det er et poeng at kandidatene skal intervjues av ulike personer, slik at den endelige vurderingen blir mest mulig riktig. På slutten av hver intervjudag har vi i tillegg en evaluering med alle som har vært med og intervjuet. På den måten kan flere være med å vurdere i tilfellene hvor man er usikre, forteller Sofie Ringen.

Etter det individuelle intervjuet er kandidatene ferdige og kan gå hjem. Så må de vente på mailen fra Dyreparken, hvor det står om de har fått jobb eller ikke.

Intervjuteamet

Tidligere har Dyreparken satt deler av rekrutteringsprosessen ut til ulike bemanningsbyråer, men har de siste årene valgt å gjøre alt selv. I januar og februar jobber det 20 dyreparkansatte på spreng for å få intervjuet 1000 søkere i løpet av noen uker. Opplæring av intervjuteamet, som blant annet består av sesongledere og områdeledere i Parken, er veldig viktig for at prosessen skal fungere optimalt. Det fokuseres på at det er mange svært unge søkere.

- Vi må huske på at for en god del av søkerne, så er intervjuet i Dyreparken deres første møte med arbeidslivet, sier Ringen. Hun legger vekt på at dette møtet skal være noe positivt, også for dem som ikke skulle få jobb i Dyreparken.

Intervjuteamet blir også drillet i effektivitet og hvordan hele systemet henger nøye sammen. På en intervjukveld skal alt gå på skinner, og hvis noe svikter så går det ut over alle.


Skrevet av trainee Ragne Karine Eklind

[Tilbake]