27.02.2017

Takk for meg!

av Hilde Kristin Steen

Det er februar allerede og perioden min i Agder Energi Teknologi snart er over. Jeg tillater meg selv i å være litt trist, men smiler når jeg ser tilbake på noe av det jeg har lært de siste seks månedene.


I desember skrev jeg om mitt 3 måneders lange arbeidsliv i AET og fikk uttrykt mine frustrasjoner om blant annet TBF'er (trebokstavforkortelser). Frustrasjonen er der fortsatt. For eksempel da jeg så følgende melding på Intranettet "Det er viktig å oppdatere HSEQ app'en for registrering av RUH/FF for å unngå feil med innrapportering av SJA", og var glad jeg var trainee som sikkert ikke trengte å forstå det. Men selv om mye fremdeles er teknisk uforståelig, har jeg også lært en hel del:

1.      Kalender-Tetris. Med en møtekultur som i AE(T), er det en helt nødvendig egenskap å være god på kalender-tetris. Faggruppemøter, avdelingsmøter, prosjektmøter. Level 1 er felles, ukentlige stand up-møter og møter som er enkle å flytte på. Level 2 er lengre møter og viktigere å få med seg da de inkluderer flere. Neste og siste level er advanced og består av work shops. De varer lenge, har mange deltakere, gjerne fra flere avdelinger, og det kreves større rom. Men Tetrisen kan lure en, for selv om kalenderen til folk er tom mellom kl.14-15.30 på en fredag..., så har det vist seg å være bare middels populært å legge en workshop til da. (:

 
2.  Workshop og A3 er løsningen på alt! Om vi har et problem, tar vi en WS eller fire. I starten prøvde jeg å holde tellingen på antall WS jeg var med på å holde, men fortsatte ikke med det lenge.

3. 
Forankring, forankring og... forankring. Det er alfa og omega. Selv om kostanden ved "å gå en runde til" er høy, er også verdien på god (les sømløs) implementering høy, men siden denne verdien er umulig å tallfeste, så blir også budsjettet på forankring umulig å sette. Drømmen til en siviløkonom...

4. 
Hertz på en teknologiavdeling er ikke et bilutleiefirma... (men datahastighet, Hz.)

5.  Kunsten å kunne navigere i et stort konsern. Dette har jeg ikke lært meg enda, men jeg har lært det er en kunst! Agder Energi har 1200 ansatte (170 i AE-konsernet), 9 datterselskaper og mange seksjoner/avdelinger; prosjektavdelingen og innkjøpsavdelingen, kommunikasjonsavdelingen og HR-seksjonen... Og det å finne frem til riktig person i riktig avdeling er ikke så lett. Og flere en man skulle tro er oftere enn en skulle tro involvert i mer enn man skulle tro (!)

6. Dokumentasjon er et tema som alltid blir diskutert på workshops, uavhengig av utgangspunkt. Tror ikke jeg får sagt det bedre enn Børge Lund:


Jeg har lært mer enn dette. Jeg vet hva merkantil desktop er og at preferert databaseplattform er MS SQL Server. God regnskapsskikk er byttet ut med prinsipp om god systemintegrasjon. Ved outsourcing av en tjeneste, vet jeg at vi må spørre oss om hva som kreves av vårt ERP-system, hva som inngår i vår integrasjonsplattform og hva grensesnittet vil bli. Og at det egentlig er mer rart at en PC fungerer enn at den ikke fungerer. Dette og alt det andre som jeg har lært tar jeg gledelig med meg videre. Jeg skal tenke på Agder Energi ved neste A3 jeg lager, neste runbook jeg prøver å unngå eller Lunch-stripe jeg leser. Tusen takk så mye for alt!


Hilsen Hilde Kristin :-)


[Tilbake]