Siv Elisabeth Rinden

Traineeplasseringer

2017-2017
Sparebanken Sør - Treasury
2016-2017
Universitetet i Agder - Økonomiavdelingen
2016-2016
Agder Energi - Internrevisjon