Even Fjellestad

Traineeplasseringer

09.17-03.18
Agder Energi AS - HR og Kontinuerlig forbedring
03.18-09.18
Business Region Kristiansand - Næringsutvikling og prosjektledelse
03.17-09.17
Kristiansand kommune - Organisasjonsdirektørens stab - FoUI og organisasjon