Erle Holstad Wright

Traineeplasseringer

2014-d.d.
Agder Energi - Kommunikasjonsavdelingen
2013-2014
Aust-Agder fylkeskommune - HR-avdelingen
2013-2013
Kristiansand Havn KF - Administrasjonen