Anine-Catharina Martinsen Charlsen

Traineeplasseringer

2014-d.d
Otera Infra. Organisasjonsutvikling
2013-2014
Nordea,Talentutviklingsprosjekt, Region Sør-Vest
2013-2013
Sørlandet Sykehus HF. Driftsenheten