img_1443 (827x548)
Trainee Sør stilte med mange lærelystne deltakere på AE-konferansen

Agder Energi løfter debatten om fremtiden

Forrige ukes AE-konferanse diskuterte blant annet det grønne skriftet, barnas engasjement i miljødebatten, og strømprisen. Både jeg og Trainee Sør fikk være vitne til en spektakulær todagerskonferanse på Kilden i Kristiansand.

I forrige uke var Trainee Sør og undertegnede deltakere under Agder Energi-konferansen. "Generasjonen etter oss - Electric City" innebar flere visjoner om fremtidsutsiktene til Agder Energi, teknologiutviklingen i bransjen, og andre tilknyttede industrier under paraplyen "Electric City". Deriblant var regulatorene NVE bidragsyter, med sitt syn på hva fremtidens kraftbransje kan leve opp til. Alt i alt kan man oppsummere det som en smekkfull todagerskonferanse med innføring i dagens situasjon, og hva som ligger foran oss med tanke på elektrifisering av samfunnet.              

Barnas engasjement påvirker

Agder Energi-konferansen hadde fokus på barnas engasjement, og følgelig var flere skoler i Agder på besøk. Barnas bidrag var mange, så mange at gruppene fikk tildelt en egen minglesal til å formidle sine innovative forretningsideer.

Jeg sitter igjen med flere refleksjoner etter å ha snakket med noen av de unge lovende. Oppfattelsen min er at flere barn er svært bevisste på at miljøet er i en sårbar tilstand og at vi stadig ødelegger den. Det virker som de har forstått at det trengs å gjøre endringer. På en annen side har de ikke tilegnet kunnskap om potensialet innenfor effektiviseringen i eksisterende bransjer, noe undertegnede selvsagt skjønner ettersom de fortsatt er relativt ferske på skolebenken. Flere nevnte blant annet at «flere transportmuligheter er bra», spesielt kollektivtilbudet, samt at forbruket vårt må ned.

Energidebatten

For den klimainteresserte, anbefaler jeg for øvrig å lese disse korte og gode artiklene fra enerWE med to av de største navnene under konferansen:

Professor Emeritus ved Handelshøyskolen BI, Jørgen Randers (klikk på navnet for å åpne artikkelen).

Konsernsjef i Agder Energi, Tom Nysted (klikk på navnet for å åpne artikkelen).

Norge og Agder Energi har mulighet for å bidra til verdens grønne skifte

Norges komparative fortrinn inngår i flere bransjer, deriblant kraftbransjen. Ettersom landet kan ases som et evigvarende batteri på grunn av vannkraft, har vi gode forutsetninger for å bidra i utfasingen av forurensende energiproduksjon. Med disse forutsetningene mener jeg at Norge bør ta ansvar og være et foregangsland i klimautfordringen. Til tross for storstilt elektrifisering av transportsektoren, viser prognoser at kraftoverskuddet i Norge og Norden vil øke. Derfor ble det også argumentert for å bygge kabler til utlandet, ettersom det grønne kraftoverskuddet kan selges og følgelig bidra til verdiøkning innenlands.

Utenlandskablers virkning på strømpris

Ifølge Tom Nysted, konserndirektør i Agder Energi, er det helt klart at strømprisene blir lavere i fremtiden. Dette estimatet henger også sammen med Merit Order Curves og Levelized Cost of Electricity sine beregninger for ulike energiproduksjonsmetoder. Hoveddriverne er stadig større andel vind og sol i kraftmiksen, som har en direkte påvirkning på strømprisen. De dyreste energiproduksjonsmetodene vil med tiden bli totalt konkurrert ut på pris, også ved EU´s CO2 system som har akkurat denne hensikten.

Denne kombinasjonen legger til rette for stadig større mulighet for å bygge Norge som et «grønt batteri». I neste omgang må man se på enda større utbygging av utenlandskabler. Med andre ord er det en stor mulighet for Norge å påvirke positivt i forhold til klima, og mye spennende kan og vil skje i Sørlandsregionen og for Agder Energi.

Takk til Agder Energi for en lærerik konferanse, vi er spente på hva fremtiden bringer!