1ae

Elektrisitet rundt halve jordas omkrets

Mer og mer av vår hverdag blir elektrifisert, og på veien mot et fornybart og fullelektrisk samfunn får vi behov for å overføre enda mer strøm til de tusen hjem enn i dag. Vi bytter ut diesel- og bensinbilen med elbil, og vi bruker stadig mer strøm samtidig; om morgenen og om ettermiddagen.

Denne strømmen må leveres uten at vi overbelaster strømnettet. Er strømnettet sterkt nok til å takle den økte belastningen? Og hvordan påvirker det meg og deg?

Dette er problemstillinger jeg jobber med i min første utplassering hos Agder Energi Nett.

Det norske strømnettet er 330 000 kilometer langt – som herfra til månen. Strømnettet i Agder-fylkene alene er 22 000 km – det tilsvarer omtrent en halv gang rundt ekvator. Det sier seg selv at det er litt av en jobb å opprettholde sikker og stabil strømforsyning til enhver tid. Likevel er det selvsagt det vi forbrukere forventer og krever – vi er helt avhengige av strøm.

Tendensen i elektrisitetsforbruket i Norge er at effektforbruket øker raskere enn energiforbruket; vi bruker mer energi over en kortere periode enn tidligere. Strømnettet må dimensjoneres etter det tidspunktet vi forbruker mest effekt, altså mest energi på samme tidspunkt. Det betyr at strømnettet i alle andre tidspunkter har ledig kapasitet. Dersom vi som forbrukere kunne brukt strømmen litt smartere kunne vi unngått eller utsatt enkelte forsterkinger - forsterkninger som det kanskje bare er behov for et par timer i året. Ved å flytte litt på forbruket vårt i disse forbrukstoppene, kan vi unngå enkelte forsterkninger, og dermed spare store kostnader. Dette vil føre til billigere nettleie for oss alle. Det er dyrt å bygge motorvei bare for å ta unna et par timer med rushtrafikk. Det samme gjelder for strømnettet. Vi trenger ikke en firefelts strømvei helt til døra når vi i stedet kan fordele trafikken litt bedre.

I bransjen diskuteres det nå effekttariffer. Dette går på hvordan nettleien er utformet. I dag betaler vi nettleie for den totale mengden strøm vi forbruker. Den totale mengden sier ingenting om hvor hardt vi som kunder belaster strømnettet, altså hvor kraftig nett det må bygges inn til akkurat ditt hjem. Og jo kraftigere nett, dess dyrere er det naturligvis å bygge. Effekttariffer vil gi en mer rettferdig fordeling av nettleien. De fleste av oss belaster ikke strømnettet så hardt, så det vil ikke bli dyrere for den gjennomsnittlige oss. I stedet vil det være muligheter for å bli belønnet for å være en smart og bevisst forbruker. For oss som forbrukere betyr det penger spart hvis vi venter med å lade elbilen til kvelden, eller skrur på klesvasken etter at middagen er laget. Dette fins det etter hvert gode styringssystemer på, og alle elbiler kan automatisk stilles inn til å begynne lade på kveldstid, selv om du plugger den i når du kommer hjem fra jobb.

Uansett, som en følge av å jobbe med disse temaene, innrømmer jeg at en kan betegne meg som "spesielt interessert". I Norge har vi nå fått AMS-målere i hus, hvor en kan se husstandens forbruk fra time til time. Dette syns jeg er kjempespennende, og jeg kan sitte lenge å studere strømforbruket mitt. Men for meg har ikke denne oppløsningen vært god nok. Jeg har derfor gått til anskaffelse av utstyr jeg kan koble til AMS-måleren min, som leser av forbruket mitt hvert andre sekund! Slik kan jeg sitte hvor som helst i verden, og i sanntid følge med på forbruket i hjemmet mitt via telefonen. Da kan jeg si "aha, der gikk kjøleskapet mitt på", eller "aha, der slo varmtvannsberederen inn". 

Sært, sier du? Nei, sier jeg; kjempegøy!