img_6832

En skapende by med ambisjoner

Traineene Jannicke, Criyonit, Marthe og Caroline har fått tilbringe sine første seks måneder av traineeperioden hos Kristiansand kommune.

Blant de 6.000 ansatte var det særlig én person traineene var nysgjerrige på å møte og bli bedre kjent med, nemlig vår alles kjære ordfører, Harald Furre. 

Kristiansand er Sørlandets hovedstad og Norges femte storby. Byen har 92.000 innbyggere, noe som vil øke til ca. 110.000 etter kommunesammenslåingen i 2020. Kristiansand står sterkt som reiselivsdestinasjon og har bygget opp en verdensledende posisjon innen prosessindustri og nye materialer.

Traineene JannickeCriyonitMarthe og Caroline har fått tilbringe sine første seks måneder av traineeperioden hos Kristiansand kommune. Jannicke har vært utplassert hos Personalenheten, Criyonit har vært utplassert hos IT-enheten, Marthe har tilbrakt sine seks måneder hos Nye Kristiansand og Caroline har vært utplassert både hos Nye Kristiansand og Økonomienheten.

Blant de 6.000 ansatte var det særlig én person traineene var nysgjerrige på å møte og bli bedre kjent med, nemlig vår alles kjære ordfører, Harald Furre. Han tok oss varmt imot på sitt kontor sammen med tidligere trainee, Erle Holstad Wright, som arbeider som politisk rådgiver for ordføreren. Her pratet vi om ordførerens tanker rundt kommunesammenslåingen, viktigheten av Kristiansands representasjon i næringslivet og ambisjoner for kommunevalget høsten 2019.

«Skal du være en god leder, må du ha variert erfaring»

Ordføreren har vist sterk engasjement i elevrådssamarbeid i ung alder og var politisk aktiv i Unge Høyre allerede som 15-åring. Furre hadde store ambisjoner om å bli ingeniør, men fikk i stedet en sterk interesse innen næringsliv og økonomi, og endte dermed opp som siviløkonom etter å ha studert på Handelshøyskolen BI i Oslo med tilleggskurs fra London Business School og Harvard Business. Etter å ha arbeidet som journalist i næringslivsredaksjonen i Aftenposten og konsulent hos IKO Strategi, vendte han snuten tilbake mot Kristiansand med sin kone. Her arbeidet han hos Agderforskning i 14 år i roller som forsker, seniorrådgiver, avdelingsleder, markeds- og økonomisjef og administrerende direktør. Med sitt store engasjement innen forskningsbransjen, kombinert med interesse for EU og EØS-poltikk, var Furre med på å starte analyseselskapet Oxford Research AS. I tillegg har Furre også ledet nettverk for EU-kommisjonen. Bred kompetanse innen forsknings- og konsulentbransjen, i tillegg til bred erfaring innen politikk gjør ordføreren sterkere til å takle ulike utfordringer.  

Livsnyter med lidenskap for mat

Ordføreren er svært glad i å lage mat og når han virkelig skal kose seg slår han til med gratinerte sjøkreps. Furre nyter varme sommerdager på sjøen ved sommerhytta på Høvåg, hvor han tilbringer mye tid sammen med sin kone, tre barn og sine søsken. Furre er dessuten veldig glad i hagestell og tar seg gjerne noen svømmetak på Aquarama.

 «Jobb er en tilstand, ikke et sted»

Som ordfører har Furre en viktig rolle som frontfigur i media, men legger til at arbeidet som ordfører er ganske variert og at representasjon i realiteten er en liten del av jobben. Arbeidsoppgaver omhandler også det formelle i å lede formannskapet i Bystyret, samt tett dialog med Rådmann for å holde seg oppdatert i saker hos administrasjonen. Ordføreren får mange spørsmål fra media, men kan ikke svare på alt. Da er det viktig at de rette personene med riktig kompetanse kommer inn på banen. Furre påpeker at det er viktig å plassere sakene inn i administrasjonen slik at en kan gripe fatt i det sammen.

Attraktiv arbeidsgiver og en inkluderende organisasjon

Kommunesammenslåingen innebærer å bygge en ny kommune som er bedre enn summen av dagens tre kommuner. En viktig forutsetning for dette arbeidet er at ledere og ansatte viser endringsvilje og omstillingsevne. Ordføreren har stor tro på at Kristiansand skal være en attraktiv by for næringsliv, innbyggere og besøkende. Sterk innsats innen deltakelse og tilhørighet er svært viktig for at innbyggere skal oppleve økt livskvalitet og trygghet slik at alle kan delta likeverdig og aktivt i utvikling av lokalsamfunnet. Ordføreren vektlegger dessuten viktigheten av byens involvering i og evne til å ta i bruk samlede ressurser, produkter og kunnskap for regional vekst og internasjonal konkurranseevne. Videre ønsker ordføreren å fortsette arbeidet mot bekjempelse av barnefattigdom, i tillegg til å skape et næringsliv som genererer verdier og aktivitet ut i lokalsamfunnet.

Verdensledende eksportregion

Kristiansandsregionens teknologibedrifter innen olje- og gass og prosessindustri står for en vesentlig del av verdiskapningen på Sørlandet. Kristiansandsregionen er fortsatt blant landets sterkeste eksportregioner til tross for nedgangen hos leverandørbedriftene til olje og gass. Furre påpeker at internasjonalisering, frie rammebetingelser og handelsavtaler er svært viktige faktorer som må ligge til grunn for å ivareta konkurranseevnen. Fokus på det grønne skiftet har ført til ny innovasjon og teknologi innen vindkraft, solcelle- og batteriteknologi. Ordføreren legger stor vekt på at næringslivet på Sørlandet har mye å bidra med, og det er derfor svært viktig å markedsføre dette sterkere. Ordføreren representerer derfor Kristiansand kommune i eksterne fora, slik at Kristiansand skal bli godt representert. Furre konstaterer at det er særdeles viktig at Kristiansand har en tydelig stemme nasjonalt og blir lyttet til i internasjonale arenaer. 

Veien videre

Traineene ønsker gjerne å takke Kristiansand kommune for en spennende og interessant plassering, og håper kommunen vil fortsette den gode tradisjonen med å ta imot nye traineer med åpne armer. Vi har tilegnet oss stor breddekunnskap- og erfaring innen offentlig sektor som vil komme godt med når vi står overfor nye og utfordrende arbeidssituasjoner. Vi skryter gledelig av Kristiansand kommune som arbeidsplass og følger spent med på utviklingen av byen i tiden fremover.