1uia
Ansatte og traineer ved Universitet i Agder på Trainee Sør sitt 15. års jubileum

Min første plassering på UiA

I min første plassering har jeg fått muligheten til å få et innblikk i hvordan budsjettprosessen på UiA fungerer. Det har hittil vært en lærerik erfaring å få kjennskap til hvordan universitetet jeg studerte ved drives, samt ta del i en av de større prosessene ved universitetet.

I siste innspurt av masteroppgaveskrivingen fikk jeg en telefon med tilbud om jobb i Trainee Sør. Det var ikke lang betenkningstid jeg trengte, for selvfølgelig måtte jeg si ja til denne muligheten! Etter at jeg nå er litt over halvveis i min første plassering, angrer jeg ikke ett sekund.

Jeg jobber nå i økonomiavdelingen på Universitetet i Agder, sammen med trainee Andrea. Både jeg og Andrea jobber på budsjettkontoret, men arbeidsoppgavene våre varierer veldig på grunn av våre forskjellige bakgrunner. Vi var så heldige som fikk muligheten til å begynne før opprinnelig tid, og det skal sies at det var en ekstra trygghet å ikke begynne alene på vår første plassering.

På UiA har jeg fått muligheten til å være med på hele budsjettprosessen. Fra orientering om forslag til statsbudsjettet blir offentliggjort, til intern budsjettfordeling på enhetsnivå ved UiA. Orientering om forslag til statsbudsjettet ble offentliggjort 7. oktober, og gir informasjon om endringer for budsjettrammen til UH sektoren fra 2019 til 2020. Når denne var offentliggjort, startet arbeidet med intern budsjettfordeling på enhetsnivå ved universitetet. Jeg var forberedt på en periode med mye jobbing, men selv om det var en del overtid i denne perioden, har det vært utrolig spennende og lærerikt.

Budsjettet er delt opp i ulike deler, hvor jeg hadde ansvaret for særkostnader (særskilte tildelinger) og strategiske satsninger. De ulike enhetene sender inn sine innspill, så må det vurderes om det skal gis tildeling eller ikke. Etter omtrent en måneds arbeid var forslaget fra budsjettkontoret klart. Det som gjensto etter dette, før budsjettet kunne sendes ut på høring, var budsjettsaldering. Arbeidet med å gå igjennom budsjettet blir gjort av budsjettkontoret sammen med universitetsdirektøren og assisterende universitetsdirektør. Jeg fikk en advarsel på forhånd om at dette var mye arbeid, og veldig tidkrevende, noe som viste seg å stemme. Det var en lang dag, men utrolig lærerikt. Etter at budsjettet var ferdigstilt, ble det sendt ut et høringsforslag til enhetene. Hver enkelt enhet får mulighet til å komme tilbake med innspill, og når disse innspillene er gjennomgått utarbeides styresaken.

Alt i alt, har læringskurven vært bratt. Det har vært interessant å se sider av universitetet som man ikke får innblikk i som student. Jeg må også få benytte muligheten til å takke alle mine kollegaer som har tatt meg utrolig godt imot, dere er supre!