nordea (4253x1963)

På innsiden hos Nordens største bank

Det nærmer seg seks måneder siden oppstart i min tredje, og dermed siste plassering gjennom Trainee Sør. Dette siste stoppet har for min del vært hos ingen andre enn Nordens ledende finanskonsern, nemlig Nordea Bank. Som trainee i Nordea har jeg fått ta del i flere sider av bankens virksomhet og læringsutbyttet har vært stort underveis. Sammen med Nordeas dyktige rådgivere har jeg lært hvordan banken jobber målrettet og knallhardt for å tilby de beste løsningene for sine kunder, og på denne måten legge til rette for de beste kundeopplevelsene.

Det var med stor iver og en viss ærefrykt jeg begynte i rollen som (uautorisert) rådgiver i Nordea. Jeg var svært spent på hva som ventet meg på innsiden og om mine forestillinger om bankbransjen stemte. Ja, for noen forestillinger slo meg jo om nettopp hva det vil si å jobbe i bank. For i tilllegg til forventninger om en kompetansetung og serviceinnstilt arbeidsplass, må jeg samtidig innrømme at jeg så for meg et miljø dominert av eldre menn i dress og tradisjonelle arbeidsmetoder. Samtidig har jeg også vært noe skeptisk til rådgivning gitt av folk som tjener på produktene de rådgir for, noe som jo er bankens kjernevirksomhet. Etter filmer som "The Wolf of Wall Street" og avsløringer i kjølevannet av finanskriser som har kommet og gått er det lett å tenke at finansnæringen utelukkende setter egne interesser først og kynisk spiller på kunders uvitenhet for lyden av klingende mynt. 


Disse forestillingene ble med sikkerhet gjort til skamme da jeg selv fikk oppleve banken fra innsiden idet jeg tok del i et dynamisk, profesjonelt og inkluderende miljø i Nordea. Gjennom et halvt år sammen med noen av landets dyktigste finans-folk har jeg forstått at i Nordea får kundene produkter av "hel ved" og rådgivning fra øverste hylle. Denne erfaringen har gitt kunnskap jeg pakker med meg til nye eventyr som venter etter Trainee Sør nå skrider mot slutten for min del.   


Med kundens beste i fokus 
Å ha fornøyde kunder er bankens viktigste oppgave, noe man oppnår ved å tilby de beste tjenestene, rådgivningen av høy kvalitet og super kundeservice. Nettopp dette gjør Nordea på en svært god måte og var noe jeg raskt forstod etter jeg gikk inn dørene. Når du snakker med en rådgiver i Nordea, snakker du med en autorisert rådgiver som kan sitt fag svært godt. Dette nyter kundene godt av ettersom man kan være trygg på at de råd banken kommer med er gitt med kundens beste i fokus, og som ikke er knyttet opp mot et rigid incentivsystem som belønner rådgivere basert på salg av bestemte produkter. Som ny i banken gav dette meg stor tro på kvaliteten på tjenestene banken leverer ettersom man hele tiden jobber ut ifra hva som er best for kunden. 


Færre steder, mer tilgjengelig
Mange var skeptiske da bankene begynte å redusere antallet filialer som tok imot kunder over skranke, meg selv inkludert. Hvordan skal man opprettholde et tillitsforhold til banken når man ikke lenger kan snakke med sin rådgiver direkte? 
Nordea er en av bankene som over tid har lagt ned flere lokale bank-filialer rundt om i landet. Likevel er min oppfatning at kundene ser at banken fortsatt er svært tilstede og tilgjengelig. Faktisk, for de fleste oppleves banken lettere tilgjengelig nå enn før ettersom et møte med banken i dag kun er en telefon eller innlogging i nettbanken unna. Det betyr at som kunde har man større mulighet til å snakke med banken der det passer best for den enkelte, uten å måtte reise fysisk til banken for å delta på møte eller skrive under på dokumenter. For kunden betyr dette også at uansett hvor i landet man måtte bo, har man i dag tilgang på akkurat den samme spesialiserte kompetansen til hele banken. Der man før var prisgitt kompetansen til sin lokale rådgiver, blir man nå satt opp i møte med folk med spesialisert kompetanse på nettopp det området kunden trenger rådgivning, om det måtte være innen investering-, lån-, eller forsikringsrådgivning. Denne målrettede innsatsen og skreddersydde tilbudet til kundene har jeg med egne øyne nå sett at gir tydelige resultater, for både kunde og banken. 


Vil du være med å spille fantasy? 
Foruten å være en høykompetent og kundeorientert arbeidsplass, har jeg opplevd min tid i Nordea som inkluderende og sosialt. De ansatte består ikke kun av dresskledde menn over femti, men heller av kvinner og menn i alle aldre fra nyutdannet til pensjonist, noe som setter et godt preg på kulturen og danner et robust arbeidsmiljø for alle. Som trainee har jeg opplevd å bli inkludert og invitert med på sosiale happenings på og utenfor jobb. Blant annet er jeg på god vei til å tape spektakuleært i årets bedriftstabell i Fantasy Premier League. En liten trøst er at sesongen fortsatt er ung.. Go Aubameyang!