1unnamed
Kurs i Presentasjonsteknikk. På bildet ser vi tre Trainee'er og Arne M. Larsen som analyserer et video-opptakk av Trainee Marte sitt Anslag.

Kontinuerlig Forbedring - Presentasjonsteknikk

Forrige uke var trainee'ene i andre plassering på presentasjonskurs. Vi har nå ett enda bedre grunnlag for å formidle vårt budskap på en motiverende, engasjerende og interessant måte i våre nåværende plasseringer og i vårt fremtidige arbeidsliv.

Se for deg at du har meldt deg på ett fem timers langt foredrag om vitenskapsteori. Du sitter klar på første rad, selvsagt, i det foredraget skal begynne. Videre ser du for deg to scenarier.

I det første scenariet er foredragsholderen energisk, engasjerende og gjør innholdet særdeles interessant og spennende. De fem timene føltes ut som ett vindpust. Et vindpust som ga deg mye større forståelse for vitenskapsteori.

I det andre scenariet er foredragsholderen sløv i ordbruken, har monoton stemme, står i ro med hendene i kryss, inkluderer ikke publikum og skaper lite engasjement. Etter en time klarer du ikke å holde øynene åpne og du forlater foredraget. Du lærte intet nytt.

Dette handler om presentasjonsteknikk, budskapet kan være det samme, men det faglige utbyttet, engasjementet og interessen kan være totalt forskjellig.

Dette var det syvende året Arne M. Larsen holdt kurs i presentasjonsteknikk for trainee'ene i Trainee Sør. Larsen er kommunikasjonsrådgiver hos UiA og har bred erfaring innen emnet. Det var dermed ingen overraskelse at dette kurset, som gikk over 8 intense timer en sen torsdag ettermiddag, faktisk var veldig interessant og spennende. I tillegg til å ha en teoretisk tilnærming til emnet, var det også en praktisk del, hvor vi trainee'er ble utfordret på å presentere ett to minutters Anslag på slutten av dagen. Dette anslaget ble også filmet og analysert i trygge omgivelser.

Videre i denne bloggen presenterer jeg først de punktene jeg anså som viktigst med tanke på faglig utbytte før jeg avslutter med erfaringer fra den praktiske delen av kurset.

Faglig utbytte - Anslag og "Retorikkens far"

Et Anslag i en presentasjon er en innledningen som skal:

Motivere...

ved å involvere...

og konkretisere.

I et anslag er det særdeles viktig å svare på spørsmålet som tilhørerne ofte stiller; WIIFM (What's In It For Me?). Anslaget bør skape motivasjon for publikum, gjerne ved bruk av ett eller flere av følgende virkemiddel; Anekdote/ fortelling, retoriske spørsmål, sitat, en sterk påstand, et scenario, en visualisering eller zooming. Zooming er når man forklarer et bilde på en detalj for så å zoome ut på det store bildet. Eventuelt starte med det store bildet og zoome inn på detaljen. Et anslag kan dermed bygges opp på flere måter og bør tilpasses den spesifikke målgruppen.

Det viktigste i et anslag er å skape oppmerksomhet rundt temaet og gjøre det minneverdig.

 

Presentasjonsteknikk er på flere måter ikke noe nytt. Den greske filosofen Aristoteles (384-322 f.Kr.) er betegnet som "Retorikkens far" og tok i bruk begrepene Ethos, Pathos og Logos. Det er særdeles interessant at de begrepene Aristoteles kom fram til, for over 2300 år siden, er like aktuelle i dag.

Han mente at den som skal vinne frem sitt syn må:

1. Fremstå med autoritet (Ethos).

2. Bevege og vekke følelsene hos mottakerne (Pathos).

3. Legge frem overbevisende fakta om en sak som oppleves fornuftig, logisk og sannsynlig (Logos).

I tillegg er det viktig å kartlegge hvilke målgruppe man snakker til, ha fokus på stemmebruk, kroppsbruk, struktur i budskapet og innholdet i presentasjonen.

Erfaring fra praktisk fremføring

Etter vi hadde lært om den faglige delen av presentasjonsteknikk ble vi utfordret på å holde et anslag ved bruk av teknikkene vi hadde lært. Innholdet i anslaget skulle være jobbrelatert og skulle presenteres for øvrige deltagere. I tillegg skulle det filmes. For min del var det særskilt interessant å lære om og sette i praksis selve anslaget. En innledning hvor jeg skulle bruke verktøyene nevnt tidligere i denne bloggen, for å virkelig engasjere og motivere tilhørerne.

Etter gjennomført presentasjon så vi igjennom filmene og gav individuelle tilbakemeldinger på følgende:

  • Hvordan fungerte anslaget som motivasjon?
  • Stemmebruk, kroppsbruk og øyenkontakt.
  • Involvering og konkretisering.
  • Hvordan kan deltageren løfte presentasjonen videre?

Det at vi fikk sett oss selv fra "tilhørerens" perspektiv, i tillegg til tilbakemeldinger fra øvrige deltagere, gjorde oss oppmerksom på hva vi kan jobbe med for å løfte våre presentasjoner. Tilbakemeldingene ble gitt i trygge og gode omgivelser hvor vi hadde fokus på å gjøre hverandre bedre.

Jeg tror alle trainee'ene som deltok på kurset lærte mye nyttig om presentasjonsteknikk i tillegg til at vi har fått spesifikke tilbakemeldinger vi kan bruke for å forbedre oss på. Vi har nå enda bedre grunnlag for å formidle vårt budskap på en motiverende, engasjerende og interessant måte i våre plasseringer og i vårt fremtidige arbeidsliv.

Takk til Arne M.Larsen for ett særdeles godt kurs. Takk til Trainee Sør som arrangerer slike kurs for oss. Dette gjør at vi kontinuerlig forbedrer våre egenskaper.