skjermbilde789

Vi gikk sammen for bærekraftsmålene

Du fikk sikkert med deg at Nattevandringen i Kristiansand som samlet imponerende 6000 mennesker. Dette tyder på at engasjementet blant de fleste av oss er sterkt, og at mange ønsker å få til mer enn man har klart så langt. Nå har nærmere 70 000 nordmenn nattevandret for bærekraftsmålene. Dette er svært viktig, og hele hensikten handler om å øke nordmenns kunnskap om bærekraft. 

Bærekraftsbegrepet har eksistert en lengre stund, og de fleste kjenner nå opprinnelsen fra Brundtland-kommisjonens arbeid lansert i 1987 gjennom rapporten “Vår felles fremtid”. Men det er kanskje ikke alle som tenker at begrepet er så bredt og har tre hoveddimmensjoner, nemlig: sosial, økonomisk og miljømessig. 

I forkant av selve nattevandringen ble den andre bærekraftsuka i regi av Kristiansand kommune gjennomført med et spekter av ulike arrangement som tok for seg alle de tre hoveddimensjonene.

“Bærekraftig sammen uka” var noe undertegnede fikk lov å være med på å arrangere, og jeg kan si at det er svært morsomt, meningsfullt og viktig arbeid. Spesielt ønsker jeg å trekke frem seminaret rett i forkant av selve nattevandringen på lørdagen, hvor blant annet nyvalgte ordfører Jan Oddvar Skisland var en av de flotte innleggsholderne og debattantene. Vår nye ordfører uttrykte ganske tydelig at han mente at det var mye viktigere at skoleungdommen fortsatte å delta på skolestreiker enn å gå glipp av enkelttimer i skolen, og at noe av det viktigste fremover var at man ikke lot de “voksne slippe unna”. 

Når det kommer til selve nattevandringen stilte Trainee Sør sterkt, og undertegnede kan gå god for at også traineene hadde ett og annet å lære om bærekraftsmålene. Hvilket de også gjorde, altså var nattevandringen en suksess sett ut fra mitt ståsted. Nå blir det spennende å se hvilken innvirkning dette har hatt på de fleste av oss.

-Thore Kristian Svennevig