logo-nyeveier

Nye Veier

Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet.

Nye Veier AS etableres som en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier. Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. Dette skaper en merverdi, utover utbygging i tradisjonell forstand. 

Den første strekningen selskapet skal utbygge er E18 mellom Arendal – Tvedestrand, hvor det er beregnet oppstart til høsten 2016 og ferdigstillelse før utgangen av 2018.

http://www.nyeveier.no/