Traineer som brobyggere og ressurser

Deltagende virksomheter gir gode tilbakemeldinger på sine erfaringer med Trainee Sør-programmet.

Som medlemsvirksomhet i Trainee Sør AS får man tilgang til ny og relevant kompetanse gjennom høyt utdannede traineer. I tillegg blir ansatte i virksomhetene med i et solid nettverk som er bygget opp over 12 år. Trainee Sør AS er et regionalt traineeprogram som omfatter om lag 40 ledende virksomheter på Sørlandet. Formålet med programmet er å styrke regionens konkurranseevne nasjonalt og internasjonalt. Næringen på Sørlandet er i sterk vekst og Trainee Sør skal tiltrekke seg de mest ambisiøse og kompetente hodene og gi dem en unik start på yrkeskarrieren.

Unge, lovende kandidater

Trainee-programmet er for nyutdannede som er på jakt etter sin første jobb. Søkerne må ha utdanning på mastergradsnivå. For å finne de riktige kandidatene til programmet, samarbeider Trainee Sør med lederutviklings- og rekrutteringsselskapet CR Group. Janne Mesel er blant de ansvarlige for mottak og vurdering av de innkommende søknadene. Alle potensielle kandidater vurderes i forhold til fagretning og kvalifikasjoner. Hun forteller at et ønske om å bidra som trainee er svært viktig, samt en motivasjon for å etablere seg i arbeidslivet på Sørlandet. Ifølge henne er det mange ulike mennesker som vil være en god trainee, men noen faktorer vektlegges sterkere enn andre.

— Generelt vil det vel være slik at positivt innstilte mennesker som er nysgjerrige, lærevillige, som villig deler det de kan og byr på seg selv - med en fornuftig dose ydmykhet – er gode typer, sier Janne.

Steinar Harbo, tidligere personalsjef i Kristiansand kommune, nå oppvekstsjef i Vennesla kommune, har vært en viktig bidragsyter til at mange traineer har hatt en eller flere av sine traineeperioder i offentlig sektor.

— En traineekandidat som skal jobbe hos oss i kommunen må være engasjert, handlekraftig og en person som kan jobbe med prosjekter. De får fort større arbeidsoppgaver enn en «vanlig ansatt» ville fått i samme tidsperiode. Traineen kommer gjerne tett inn på ledergruppen og har ansvar for blant annet utviklingsarbeid, forteller Steinar.

Agder Energi er en av virksomhetene som startet opp Trainee Sør. De har tatt inn traineer siden oppstarten av programmet i 2004. Direktør for Samfunnskontakt, Unni Farestveit, mener traineer er sterke ressurser for bedriften.

— I en bedrift med relativt høy gjennomsnittsalder og nedbemanning fremfor nyansettelse, er traineer en viktig ressurs å få inn. De gir oss tilgang til fornyelse både på kompetansesiden, men også i forhold til «nye øyne som ser», forteller hun.

Unni Farestveit i Agder Energi

Unni Farestveit mener traineer gir tilgang til fornyelse både på kompetansesiden og i forhold til «nye øyne som ser».

Fokus på selvutvikling og kompetanseheving

Relevante kandidater får tilbud om å delta i et traineeprogram over 18 måneder. De er ansatt i Trainee Sør AS og leies ut til både private og offentlige virksomheter for 3 x 6 måneder. Traineene får solid erfaring på kort tid ved å arbeide for tre ulike virksomheter på Sørlandet. I tillegg er selvutvikling og nettverksbygging viktige fokus. Dette sikres gjennom egen mentorordning, deltagelse på kurs og konferanser, samt tilbud om både faglige og sosiale møtearenaer.

Nymo AS er en ny virksomhet i Trainee Sør. Senior HMS- og HR-rådgiver, Marie Borgen, forteller at de tok inn en trainee fordi de hadde behov for spisskompetanse i et av deres store prosjekter. I tillegg mener hun at apparatet rundt kandidatene er en viktig styrke.

— Dette gir traineen en ryggrad og troverdighet til å gi input til vår virksomhets ledere og ansatte. En trainee får en sterk refleksjonsevne, og er derfor dyktig til å komme med relevante innspill. Vi utvikler oss best ved å ha tilgang til nye perspektiver og tankemåter, forteller hun.  

Borgen er fornøyd med erfaringen de har gjort seg. Hun mener det kan være flere fordeler med å ta inn en trainee, også i krevende tider.

— En trainee er utrolig motivert for å gjøre en god jobb og for å lære. De ønsker å utvikle seg personlig og med tanke på sin karriere. Dette gir oss tilgang til positivt påfyll og engasjement i tider det settes store krav til ansatte.

nymo

Marie Borgen fra Nymo AS mener traineer gir positivt påfyll og engasjement til virksomheten.

En ressurs for ledere

Steinar Harbo husker han var skeptisk da han som personalsjef fikk vite at han skulle ha ansvar for en trainee. Han fryktet at traineen ville føre med seg mye ekstra arbeid og oppfølging. Til sin store glede ble han positivt overrasket.

— Jeg forsto fort at en trainee faktisk var en stor ressurs for oss. Jeg har kun møtt traineer som er utrolig dedikert, faglig sterke og sosialt flinke. De er også selvgående og kommer inn med nye øyne og kompetanse.

Som tidligere nevnt, blir traineer ofte engasjert i større prosjekter, eller får mye ansvar relativt tidlig. Dette gjør at de arbeider tett på ledere.

— Det er svært positivt for en leder å bli utfordret av noen som ikke har vært 15 år i samme jobb og blitt blind. Det å få tilgang til ny kompetanse og nye øyne er uvurderlig, sier Harbo.

Marie Borgen er enig i at traineer fremfor alt er en ressurs for ledere.

— Traineer kommer med spennende redskaper for å utforske egne styrker og svakheter. De får gjennom mentorordningen god lærdom og praktiske tilnærminger til hvordan de målbevisst utvikler seg selv, både som person og rent faglig. Slike verktøy er nyttig for ledere å få innspill på og bli utfordret i, forteller Borgen.

Steinar Harbo

Steinar Harbo ser på traineer som en ressurs, også for ledere.

Nettverket som utvikler Sørlandet

Gjennom å knytte kontakter i flere bedrifter, og i tillegg ha felles samlinger med representanter fra de ulike bedriftene til stede, bygges det opp et nettverk som alle parter vil kunne dra fordel av. Traineer vil med dette nettverket ha et fortrinn når perioden er over, og de skal søke jobb på Sørlandet. En videre konsekvens av denne ordningen er at samarbeidet bedriftene imellom, og det nettverket som bygges opp, kan være med på å styrke næringslivet på Sørlandet og gi hele regionen et konkurransefortrinn.

Borgen forteller at det er et økt fokus på samhandling og kompetansedeling i dag. Flere virksomheter og bransjer ser nytten av å dele erfaringer og arbeidsmetoder.

— Gjennom slike nettverk er det interessant og kunne sparre med andre i bransjen om hvordan vi kan effektivisere deler av virksomhetene sammen. Alle må være mer kostnadseffektive og et viktig fokus er å unngå å sitte på hver sin tue og gjøre de samme tingene. Vi behøver ikke finne opp kruttet på nytt, sier hun.

Virksomhetene i Trainee Sør AS får tilgang til møteplasser og faglige arenaer for å utveksle erfaringer, samt styrke nettverk. I tillegg får de mulighet til å vise seg frem for potensiell, ung arbeidskraft.

— Vi får muligheten til å bli kjent med meget dyktige og potensielle kandidater for eventuelt senere fastansettelse. Vi får også anledning til å markedsføre bedriften gjennom å synliggjøre hvilke jobbmuligheter som finnes hos oss, sier Unni Fra Agder Energi.

Traineene vil etter endt periode ha et solid nettverk på Sørlandet. De har knyttet til seg mange kontaktpersoner i ulike virksomheter, både gjennom å ha vært ansatt tre steder, og gjennom alumni-nettverket som oppstår etter Trainee Sør. I dag sitter det mange tidligere traineer som er ansatt i ulike bedrifter på Sørlandet. Nettverket mellom disse brer seg over både private og offentlige virksomheter.

— Det er svært positivt å kunne være med i et nettverk hvor både private og offentlige virksomheter på Sørlandet kan dra nytte av hverandre. Traineene er et fint bindeledd da de gjerne har erfaring innen begge næringer, forteller Steinar.