2marcus (999x801)
Som trainee i Agder Energi får jeg være med på å sette innovasjon ut i praksis

Det beste fra to verdener

Da jeg startet i Agder Energi, sa jeg til min nåværende sjef at «mitt verste mareritt er å vite nøyaktig hva jeg skal gjøre når jeg kommer på jobb hver dag». Jeg trives med varierte utfordringer og i et høyt tempo, det har jeg fått i Agder Energi.

 

Moderne tider krever moderne løsninger

Med første plassering i Agder Energi Fleksibilitet, har jeg fått erfare hvordan innovasjon gjennomføres i praksis. Som industriell økonom i Agder Energi har jeg blant annet jobbet med Norflex-prosjektet, som går ut på å benytte seg av forbrukerfleksibilitet for å fjerne flaskehalser i strømnettet. Prosjektet er unikt både med tanke på størrelse, teknisk kompleksitet og grad av innovasjon. Jeg har fått muligheten til å jobbe tett på dyktige teknologer, prosjektledere og forretningsutviklere. Ved å være en del av prosjektet lærer jeg hvordan man leder innovasjonsprosjekter på en effektiv måte, samt at jeg får et unikt innblikk i kraftbransjen.

Fra ide til pressemelding

I tillegg til Norflex har jeg også fått bidra på batteriprosjektet til Agder Energi. Jeg har blitt utfordret til å bidra med teknisk kompetanse og innsikt i forbindelse med batteriteknologi og produksjon av battericeller. Da særlig i forbindelse med produksjonslinjer, råmaterialer, krafttilgang og miljøhensyn.

Jeg startet arbeidet på batteriprosjektet som summer internt i Agder Energi, sommeren 2019. Da jeg senere begynte min trainee-periode, fikk jeg mulighet til å bidra på prosjektet videre og se progresjonen gå fra bare en ide til «pressemelding» Ikke minst har batteriprosjektet belyst og gitt erfaring i sammenspillet mellom finans, teknologi og forretningsutvikling.

Gjennom kombinasjonen av batteriprosjekt og Norflex, har Agder Energi lagt til rette for at jeg får brukt min tekniske ingeniørkompetanse på batteriprosjektet. I tillegg får jeg bygge kompetanse som prosjektleder på et stort innovasjonsprosjekt gjennom Norflex. Jeg får det beste fra to verdener, og er omringet av dyktige kolleger som gjerne svarer på spørsmål og deler sin kunnskap. Bedre kan det jo ikke bli for en nyutdannet og nysgjerrig sivilingeniør.

Ser verdien av god struktur

I Norflex har jeg først og fremst ansvar for oppfølgning og støtte til eksterne samarbeidspartnere og aktører, samt interne deltakere. Her har jeg virkelig fått prøve meg på oppgaver som prosjektleder, med god støtte fra dyktige kollegaer i Agder Energi. Jeg har fått se verdien av struktur, overvåking og planlegging på nært hold. Jeg har også fått erfare kompleksiteten av å gjennomføre store utviklingsprosjekter med flere ulike aktører fra forskjellige bransjer. Det har absolutt gitt mersmak!

 

Trives med ansvar

I Norflex har jeg også ansvar for å formulere testplaner og gjennomføre tekniske tester av eksterne prosjektdeltakeres løsninger. Jobben går ut på å formulere testcaser basert på hypoteser, sette disse opp systematisk i forhold til tidsplan og 3-parts software, formulere test dokument til eksterne aktører, og passe på at tekniske tester går som de skal. Dersom det forekommer avvik, er det min jobb å rapportere dette og finne ut hva som gikk galt. På denne måten kan vi lære av feilene, slik at neste steg i prosessen blir forbedret.

Som trainee er jeg takknemlig for å ha fått ansvar for tekniske arbeidsoppgaver, som også setter krav til korrekt prosjektstyring og kontroll. Jeg setter pris på varierte utfordringer og høyt arbeidstempo, og har i første plassering lært at tekniske arbeidsoppgaver ofte går hånd i hånd med planlegging og kontroll i prosjektlederrollen. Jeg merker at jeg trives godt med ansvar, og det er viktig for meg å kunne bidra i de prosjektene jeg deltar i.

På sikt ønsker jeg å bli en bedre leder og ingeniør, og ikke minst skaffe meg så mye kunnskap om kraftmarkedet og batteriteknologi jeg kan. Mine kollegaer deler innsikt og har gitt meg lærdom om prosjektlederyrket, noe jeg vil ta med meg og bygge videre på. Erfaringen jeg sitter igjen med etter første plassering tror jeg vil være gull verdt.