profilbilde.

En ingeniørs faglige reise i Trainee Sør

Jeg ønsker å reflektere over den faglige utviklingen jeg har hatt gjennom mine plasseringer i Trainee Sør. Først litt om meg: Jeg har en bachelor i mekatronikk og en master i IndØk og er for tiden i min siste plassering i Trainee Sør. Jeg har lenge vært interessert i ingeniørfagene jeg studerte på mekatronikkstudiet – fag som matematikk, fysikk og programmering, og det var nettopp disse fagområdene jeg ønsket å utforske videre da jeg startet i Trainee Sør. Målet var å utvikle meg faglig og samtidig få praktisk erfaring innen disse feltene, slik at jeg kunne se om dette var noe jeg ville holde på med videre.

I min første plassering var jeg i Agder Energi (nå Å energi) vannkraft, hvor min hovedoppgave var å modellere oljenivået i en hydraulikktank. Modellen skulle kjøres som et program i Python. For å løse denne oppgaven måtte jeg sette meg inn i hvordan hydraulikksystemene og de mekaniske lukesystemene virket, og jeg fikk ta et kurs i hydraulikk for å komme i gang. Jeg måtte deretter studere sammenhengene mellom sylinderslag og lukeåpning på forskjellige luketyper, og jeg brukte fysiske lover for beregning av utvidelse av olje og gass i systemet. Arbeidet involverte mye matematikk, fysikk og programmering, samt studering av CAD- og hydraulikk-tegninger. I tillegg til hovedprosjektet lærte jeg også mye om vannkraftsbransjen, både ved å være med på andre oppdrag, og ved å få mindre oppdrag ut på anlegg selv. Dette gjorde at jeg utviklet meg i fagområdene jeg selv hadde ønsket, men også innenfor vannkraftbransjen, som viste seg å være en svært spennende bransje.

Etter å ha jobbet med programmering og modellering i Agder Energi, ønsket jeg å se nærmere på robotikk og automatisering. Det resulterte i at jeg startet i SLB i min andre plassering i mars 2023. Der jobbet jeg som softwareutvikler på boremaskiner med forskjellige nivåer av automasjon. Disse maskinene ble styrt av PLS’er, som betydde at jeg måtte ta en pause fra python og lære mer om PLS-programmering. Her fikk jeg også delta på et to-ukers kurs i PLS-programmering. Jeg jobbet også med testing av maskinene i lab/simuleringer. Det gjaldt bl.a. testing av nye funksjonsimplementeringer på maskinene og generell kontroll av at kodeendringer ikke hadde ødelagt for andre funksjoner. Oljebransjen var en bransje som jeg hadde lite kjennskap til, så læringskurven var bratt, som gjorde at jeg utviklet meg i stor grad og i helt andre fagområder enn hva jeg kunne fra før.

I min siste plassering i Trainee Sør valgte jeg å gå tilbake til høyere ordens programmering og endte i Volue Insight. Dette er en bedrift som blant annet utvikler prognosemodeller på strømpriser i spotmarkedet og ulike intradag-marked i Europa og Japan. Oppgavene jeg har hatt har dreid seg om vedlikehold og utvikling av Volue Insights produkter, som inkluderer implementering av nye funksjoner, modeller eller løsninger, samt generell vedlikehold av eksisterende produkter, hvor nesten all programmering foregår i Python. Vi har også jobbet med etablering av nye prognosemodeller. Da har mye av jobben gått ut på å analysere mengder med data for å finne sammenhenger og deretter bruke dette i maskinlæringsmodeller. I denne plasseringen har jeg også fått utdypet min forståelse for kraftmarkedet og fått en bredere oversikt over hvilke faktorer som påvirker strømpriser og hvordan handel og omsetning av kraft foregår.

Det har nå gått halvannet år siden jeg startet i min første plassering i Trainee Sør og jeg kan si at jeg har hatt en unik mulighet til å utvikle meg i fagfelt som jeg interesserer meg for. Jeg har fått variert erfaring fra ulike bransjer og jeg har ikke bare fått bekreftet at det jeg ønsket å jobbe med for 1,5 år siden var noe jeg faktisk trivdes med, men jeg har også en idé om hvor jeg vil ta veien videre nå som jeg er ferdig i Trainee Sør.