mari-blogg-3

Første dag på jobb og rett på hjemmekontor

Det første jeg ble fortalt da jeg møtte opp på jobb i Agder Energi Vannkraft den 1. mars 2021, var at det bar rett på hjemmekontor fra nå av. Min første dag som trainee, og jeg skal sitte hjemme, alene.

Jeg var ikke den eneste som fikk denne beskjeden.  Samtlige av de andre ferske traineene måtte også rett på hjemmekontor. Heldigvis for oss var dette allerede tenkt på før vi begynte. Trainee Sør hadde laget en god plan i forkant for hvordan vi nyansatte skulle få den beste mulige starten på arbeidslivet, til tross for at vi stod midt i en pandemi.

Både Trainee Sør og Agder Energi har satt opp faste digitale avtaler på Teams og Zoom i løpet av uka for å lettere involvere oss nyansatte.Avtalene har blant annet bestått av uformelle lunsjer og kaffeslabberas, samt noen faste avtaler i regi av Trainee Sør på tvers av trainee-kullene. Agder Energi har også vært på ballen og satt opp faste møter mellom konsernsjefen og alle traineene i Agder Energi. Jeg føler i hvert fall jeg har fått en
kjempefin velkomst selv uten å hilse på mine kollegaer personlig.

Til tross for pandemi og hjemmekontor, har det derimot for min del blitt relativt lite tid til å sitte på hjemmekontor til nå. Ønsket mitt med å være trainee i Agder Energi var å tilegne meg mer praktisk erfaring. Med en bakgrunn som sivilingeniør innenfor bygg og vassdragsteknikk har jeg tilbragt et 100-talls, om ikke 1000-talls timer på lesesalen.Så det å endelig få muligheten til å være ute på anlegg å se hvordan vannkraftanlegg faktisk blir bygget er noe jeg er strålende fornøyd med.

I løpet av perioden min her skal jeg få være med på byggingen av nye Fennefoss kraftverk, som ligger rett ved Evje sentrum. I dette prosjektet bygges kraftverket etter en digital modell, en såkalt BIM – modell. Dermed benyttes ingen tegninger, og all prosjektering og kontrollering skjer via modellen. Samtidig skal jeg sammen med mine dyktige kollegaer i Agder Energi utarbeide en «BIM-manual» for å lettere kunne benytte BIM og 3D modeller i fremtidige prosjekt. Jeg synes det er utrolig gøy å få kunne ta en aktiv del i denne reisen fra tegning til modell som for tiden pågår i hele bransjen.

Jeg skal også få være med å kontrollere rehabiliteringen av Dam Gåseflå og Dam Tungefoss som ligger i henholdsvis Iveland/Vennesla og Lindesnes kommune.Også her får jeg vært ute og sett hvordan to dammer som ikke lenger tilfredsstiller kravene til NVE (Norges vassdrags- og  energidirektorat), skal bygges om slik at de også i fremtiden vil avlede flom.

Fra prosjektering til byggeledelse

Det siste prosjektet jeg skal jobbe med i min trainee-periode i Agder Energi, er byggingen av Norges lengste spaltetrapp for laksevandring (hele 270m lang). Dette prosjektet jobbet jeg også med i min tidligere jobb, men da som prosjekterende. Derfor er det ekstra gøy å  følge dette prosjektet videre, men denne gangen fra den andre siden av bordet, som byggherre i Agder Energi.        

Smittevern på en anleggsplass er derimot en utfordring. Men, ved at vi bruker hjelmer med visir, har egne brakker på anlegget og kjører egne biler, er det fortsatt mulig å levere ren energi til tross for pandemi.

Bilde 1: Befaring på Fennefoss kraftverk med Vassdragsteknisk ansvarlig (VTA): Ole Morten Egeland
Bilde 2: Norges lengste spaltetrapp for lakseoppgang under bygging i Nidelva/ Rygene kraftverk