market_design_frontpage_nodes
NODES og NODES-tech er to viktige aktører i det voksende fleksibilitetsmarkedet. Bildet er lånt fra NODES sin nettside.

Fremtidens fleksible energisektor

Energisektoren endrer seg drastisk som følge av avkarbonisering, desentralisering og digitalisering. Rask vekst av fornybare energikilder og økt elektrifisering setter krav til eksisterende kraftsystemer og utfordrer etablerte kraftmarkeder. Hvem tar mulighetene som oppstår og hvordan vil fremtidens energisektor formes?

Som trainee i Agder Energi Fleksibilitet, har jeg hatt muligheten til å jobbe på tvers av fleksibilitetsverdikjeden. Jeg har bidratt til å forme avtaler for GridTools, et initiativ for optimalisering av fleksibilitet for nettselskaper (DSOer), og jeg har hatt oppgaver for NODES-tech*, en start-up som leverer plattformteknologi til regionale, åpne og selvstendige markedsoperatører.

NODES-tech ble etablert som følge av et vellykket innovasjonsprosjekt i regi av Agder Energi og Microsoft. Innovasjonsprosjektet utforsket alternativer til kostbare oppgraderinger av kraftsystemet med tilhørende forretningsmodeller og tjenester. Det er her fleksibilitet i et desentralisert marked kommer fram.

Fleksibilitet er sett på som en nøkkelfaktor i transisjonen fra et kraftsystem basert på fossile brennstoffer og sentralisert produksjon til fornybar kraft og desentralisert produksjon. NODES-tech spiller en viktig rolle ved å tilby teknologi og plattformsløsninger til markedsoperatører som bidrar med å skape en bærekraftig og utslippsfri fremtid.

Ved flere anledninger nevnes fleksibilitet som en løsning på flaskehalser og ubalanser i kraftsystemet. Direktør for Reguleringsmyndigheten for energi i NVE forteller at «det blir vanskeligere å opprettholde den løpende balanseringen av kraftsystemet, og det er nødvendig å gjøre nye tiltak for å unngå fysiske ubalanser og frekvensavvik». I en ekstern rapport for NVE, bekreftes det at viktige drivere for endring er utviklingen og integreringen av europeiske kraftsystemer og markeder og utviklingen av ny teknologi. NODES-tech, GridTools og andre initiativer i Agder Energi Fleksibilitet spiller dermed en viktig rolle i fremtidens fleksible energisektor, og jeg er stolt og ydmyk over å kunne bidra inn i dette arbeidet som jobber for å skape et bærekraftig og integrert energisystem.

 


* NODES-tech ble opprettet i 2018. Les hvordan NODES, en selvstendig markedsoperatør i Europa, bruker NODES-tech sin teknologi her.