kull1---lean
Fornøyd gjeng med gult belte i LEANovation. Foto: Johan Stensholt

Gult belte i LEANovation: betraktninger fra en samfunnsviter

Kull 1 har vært på kurs for å lære mer om LEAN. Dagen kurset holdes er vi flere spente traineer som møter kursleder Johan Stensholt fra Delloite på Sør Arena. Vi har alle satt av dagen til LEAN-kurs for å oppnå gult belte i LEANovation, med en forventing om at dette blir en interessant og lærerik dag.

I forkant av kurset var jeg spent på hvordan denne dagen skulle bli. På en side hører man mye skryt om LEAN og metodene som benyttes, samtidig som jeg ikke egentlig visste i forkant hva det innebar. For meg har det vært lett å knytte det til “best practice” som en metode benyttet av virksomheter fordi det anses som riktig eller overlegent i omgivelsene.

I løpet av dagen lærer vi mye om LEANovation, som er en samlebetegnelse for LEAN og innovasjon. For å utdype, handler LEAN om kontinuerlig forbedring i virksomheter ved å fjerne sløsing og gi tid til aktiviteter som skaper verdi. Metodikken er opptatt av holdninger og kultur, og at man gjennom prosessen skal ha respekt for menneskene. Dette er jo noe de fleste har hørt før, og det kan oppleves som sunn fornuft satt i systemer. Det handler om å ha holdninger og verktøy som kan være med å forbedre prosesser og arbeidsmetoder.

Vi fikk gjennom dagen testet ut ulike metoder i praksis. Disse metodene fungerer som verktøy for å skape forbedring. Dette gjorde at vi lettere kunne få innblikk i hvordan dårlige og gode prosesser foregår, samtidig som det var fint som team-building for kullet.

Det handler i grunn om å stoppe opp og løfte blikket, og legge merke til forbedringsmuligheter. Ved å fokusere på hva som gir verdi til virksomheter kombinert med respekt for medarbeidere, vil man kunne utvikle virksomhet med kontinuerlig forbedring og kvalitet i alle ledd. Dette er prinsipper som bør være en selvfølge i enhver bedrift, og noe som man kontinuerlig arbeider med – tenker jeg underveis i dagen.

Dagen resulterte i at vi alle fikk gult belte i LEANovation, og med motivasjon til å bringe dette med tilbake til egne arbeidssteder.