img_6618.

HR-trainee i Kristiansand kommune

Når jeg fikk spørsmål om hvor jeg kunne tenke meg å ha min andre plassering, var det ett ønske som stod spesielt høyt på lista – nemlig Kristiansand kommune. Hvorfor? Andre traineer snakket varmt om sin plassering her. De hadde fått mye ansvar, ble involvert i spennende arbeidsoppgaver og opplevde et godt arbeidsmiljø. Nå, etter seks måneder, har de (litt) skyhøye forventningene jeg hadde til min andre plassering blitt oppfylt på alle måter.

Fra dag 1 har jeg fått høre at bakgrunnen min som organisasjonspsykolog har vært midt i blinken for personalenheten, og at det er en kompetanse de har hatt stor bruk for. Erfaringene mine som konfliktmegler fra Konfliktrådet er også kompetanse jeg i stor grad har fått bidratt med. Jeg ble fra dag 1 involvert i spennende og relevante arbeidsoppgaver og prosjekter hvor jeg virkelig har fått utfordret meg!

Mine ansvarsområder

Det er spesielt tre ansvarsområder jeg ønsker å trekke frem. Jeg har vært prosjektleder for medarbeiderundersøkelsen i Kristiansand kommune, hatt ansvar for saksutredning og arbeidet med en ny konflikthåndteringsrutine.

Jeg gikk inn som prosjektstøtte i medarbeiderundersøkelsen 10-FAKTOR, som er et digitalt utviklingsverktøy som brukes av både kommunale og private virksomheter. Den er delt inn i 3 faser: forankring, gjennomføring og oppfølging. Etter 3 måneder tok jeg over stafettpinnen som prosjektleder og har hatt hovedansvar for gjennomføringsfasen.

Som prosjektleder har jeg hatt ansvar for en rekke andre spennende aktiviteter. Jeg har blant annet vært innom ledermøter for kommunens områder og holdt presentasjoner, arrangert verneombudsdag for kommunens 250 verneombud, vært møteleder flere ganger, gjennomført administratorkurs og samarbeidet med personer på tvers av fagfelt og områder.

I tillegg til prosjektleder-rollen har jeg også hatt ansvar for å drive saksutredning angående opprettelsen av en kommunal vikarløsning. I første omgang oppfattet jeg saksutredning som en litt mindre spennende arbeidsoppgave, men der tok jeg grundig feil. Jeg har fått samarbeide med en kompetent og inspirerende arbeidsgruppe bestående av kollegaer fra personal og økonomi, tillitsvalgte og verneombud. Her har jeg ledet arbeidsmøter, hatt samarbeidsmøter med andre kommuner, holdt presentasjon for organisasjonsutvalget i bystyresalen og kommunens arbeidsmiljøutvalg, forbedret skriveferdighetene mine og fått ny kunnskap innen en rekke områder.

Et siste område jeg virkelig har fått utfordret meg selv og bidratt med kunnskap er innen konflikthåndtering. Sammen med HMS-rådgiver i Bedriftshelsetjenesten i Kristiansand kommune har jeg vært med på å utvikle en ny konflikthåndteringsrutine for kommunen. Dette har vært et svært spennende arbeid hvor jeg har bidratt med kunnskap fra utdannelsen min og erfaringer fra Konfliktrådet. Innenfor dette området har jeg også arbeidet med rådgivning og lederstøtte i personalsaker.

Jeg vil avslutte med å rette en stor TAKK til Personalenheten og avdelingen HR-prosjekt og utredning i Kristiansand kommune som har tatt meg varmt imot, gitt meg gode utviklingsmuligheter og spennende arbeidsoppgaver. Jeg har satt stor pris på alle menneskene jeg har møtt og samarbeidet med. Både kollegaer og ledere har bidratt til å gjøre denne traineeperioden til en særdeles positiv opplevelse.

Jeg skal ærlig innrømme at det er vemodig at traineeplasseringen i Kristiansand kommune er over. Samtidig venter det som jeg tror kommer til å bli den viktigste jobben min noen sinne, når jeg om få dager går ut i mammapermisjon!