3img_1075.

Hvordan er det å være konserntrainee?

Som konserntrainee blir jeg eksponert mot bredden i konsernet. Jeg lærer å se ting med flere perspektiver, og hvordan avgjørelser blir tatt internt og eksternt. Dette har gitt meg en mer verdifull forståelse av helheten .

Hva gjør en konserntrainee i Agder Energi?

Det finnes ingen typiske traineeoppgaver, og det er akkurat dette som er fordelen med å være trainee. Arbeidshverdagen er varierende og utfordrende, noe jeg sitter stor pris på. Akkurat nå jobber jeg under virksomhetsenheten "Fornyelse" som bidrar til innovasjon og videreutvikling av verdikjeden. Her jobber jeg med forretningsutvikling ved å hjelpe selskapet gjennom nye lønnsomme forretningsmodeller og strategiske grep. Som konserntrainee jobber jeg også tett på konsern ledelsen i Agder Energi, og får sett hvordan komplekse avgjørelser blitt håndtert på et konsern-nivå. Dette er absolutt spennende og en unik mulighet for å tilegne ledererfaring.

Som nyutdannet økonom i Agder Energi jobber jeg blant annet med kapitalintensive grønne prosjekter og har lært mye om kraftbransjen generelt, men også det grønne skiftet som pågår. Verdens energisystemer endres raskt og en sterk global trend er at mer skal elektrifiseres, Agder Energi ønsker å være en ledene innovatør innenfor dette, noe som gjør det en ekstra spennende tid være trainee i AE. 

Tidlig ansvar

Agder Energi er tydelig på å delegere tidlig ansvar, allerede min første måned fikk jeg ulike ansvarsoppgaver. I tillegg har jeg og nåværende aktive trainee Marcus Våle fått ansvar for sommerinternships 2021. Dette er ganske spennende, men også litt rart, ettersom under et halvt år siden var det jeg som søkte internships og nå har jeg ansvar for dem. Jeg mener det god mulighet for personlig utvikling, samtidig ta for meg leder rollen og benytte det jeg har lært i konsernledelsen. 

Trainee under pandemien 

Som mange andre startet jeg min første arbeidsuke på hjemmekontor. Men både Trainee Sør og AE hadde laget en god oppfølgnings plan slik at vi nyansatte skulle få det best mulig. Med jevnlige digitale møter med både Agder Energi ansatte og Trainee Sør traineer, opprett holder vi et tett samhold og godt fellesskap. Kanskje en av de største fordelene ved å komme gjennom ordningen Trainee Sør er at du blir med i et etablert sosialt nettverk helt fra starten av.