1648571691154

Ikke bare en mentor, men en venn for livet!

Som nyutdannet og fersk i arbeidslivet er man ofte usikker på egne ferdigheter og veien videre. En mentor korter ned veien til å finne fram egne styrker, jobb og arbeidsoppgaver en trives best i.

Det nærmer seg slutten for min reise med Trainee Sør. En reise der jeg har utviklet meg både personlig og faglig. En reise som er unik gjennom 18 læringsrike, morsomme og utfordrende måneder. Gjennom reisen er det ekstremt viktig med ekstra inspirasjon, guiding og tips underveis. Derfor er det veldig viktig å ha en inspirerende mentor som støtter deg. Heldigvis er mentorordningen en viktig del av Trainee Sør.

Gjennom Trainee Sør får hver trainee tildelt en ekstern mentor som skal følge dem gjennom hele programmet. Dette skjer etter en grundig matching-prosess. For meg er det viktig med mentorordningen for både kontinuerlig personlig utvikling og karriereveiledning. Å ha en mentor er veldig nyttig ved mange nye inntrykk, problemstillinger og utfordringer i skifte mellom bedrifter og arbeidsgivere. Målet er at traineene skal få veiledning og oppfølging av en mentor som deler sin viten og erfaring, samt gi gode råd ut fra sine egne erfaringer. Å ha en støttene mentor for meg som er ung og ny i arbeidslivet hjelper meg med å bli mer bevisst på mine egne styrker og utviklingspotensialet. 

Verdifulle mentorsamtaler

Mentorsamtalene varierer hver gang i både form og innhold. Vi møtes omtrent en gang hver måned ved å ta en morgenkaffe sammen eller i løpet av arbeidsdagen. Vi treffes enten på en kafè eller i arbeidsplassen, og av og til tar vi en telefonprat også.

Samtalene med min mentor er noe jeg setter pris på, hvor jeg kan vise åpenhet, nysgjerrighet og sårbarhet, og som kan skape refleksjoner. Mentoren bidrar med egne erfaringer og inspirasjon, og støtter deg i din personlige utvikling. Samtalene går ut på målene man ønsker å nå i sin karriere, hvilke utfordringer som står i veien for de og andre temaer som kan dukke opp underveis.

Min mentor er en person jeg har tillitt til, som jeg alltid kan være åpen med og som jeg kan snakke med om hva som helst. Jeg blir samtidig møtt med det samme fra han. Jeg er veldig takknemlig for at mentorordningen er en del av Trainee Sør sitt program og synes det er fint å ha en erfaren og kunnskapsrik person til å guide meg litt på veien. 

Til slutt vil jeg rette en stor takk til min mentor Morten Lauknes. Han er en person jeg ser opp til og anser for å være en venn. Han lytter alltid, stiller spørsmål, gir tilbakemeldinger og forteller historier fra eget liv og arbeid. Samtalene med mentoren er positive, inspirerende og ikke minst verdifulle.