blogg

Jeg er faktisk ferdig utdannet

Å finne sin plass på arbeidsplassen kan i seg selv være utfordrende. I de første ukene kan det være ganske mye å sette seg inn i og ikke minst mange navn som skal læres. Å være trainee var i begynnelsen ikke bare nytt for meg, men også mine kolleger, og det følger med utfordringer for begge parter.

Jeg vil starte med å si at de aller fleste tar deg imot med åpne armer og verdsetter den kompetansen du kommer med, og i de bedriftene jeg har vært og er i, har jeg bare gode ting å si om dette. Problemet oppstår når du møter på enkeltpersoner i ulike jobbsammenhenger som kanskje ikke kjenner til trainee-ordningen på Sørlandet, og ikke forstår at du er en person i fulltidsstilling og med kvalifisert utdanning. På sitt aller verste kan du møte på personer som nærmest tror du er her for å lære om bedriften, og ikke for å faktisk jobbe, utvikle og komme med innspill. I en prat med en annen Trainee ble jeg fortalt at denne personen hadde blitt møtt av noen som nærmest trodde hun var i praksisplass som videregående elev. Dette er kanskje et av de mer ekstreme eksemplene, men som trainee kan du møte på folk som ikke forstår helt din rolle som trainee og dermed ikke helt vet hvordan de skal forholde seg til deg som ansatt.

Jeg møtte selv på ett litt mindre banalt eksempel, men dette var en situasjon hvor en ekstern samarbeidspart kanskje ikke godtok at jeg var ansvarlig for å ta avgjørelsene for arbeidet jeg holdt på med, og måtte «sjekke med min leder» om det var greit. I øyeblikket kan det være ganske irriterende å få høre etter fem års utdanning og ansettelse i Trainee Sør, men dette er noe man må akseptere å kunne møte på. I tillegg er det er vanskelig å føle noe sinne ovenfor andre for at de ikke kjenner til ordningen i Trainee Sør og hva det innebærer.

Min anbefaling er å ta tak i dette raskt slik at det ikke utvikler seg til å bli en «greie». Gjerne koble på din leder, fadder eller mentor, og vær tydelig på hva din rolle er og hva du har ansvar for. Det er utrolig kjipt å få dårlig synergi med folk du skal jobbe sammen med, fordi man ikke hadde forståelse for hvem man virkelig jobbet sammen med.

Tørr å si ifra, tørr å ta plass, men gjør det med en viss ydmykhet. Å bli møtt som Trainee er som oftest fantastisk :)