1bedrift1.
Kursholder Arne Martin Larsen og trainee Erik André Reime

Fra teori til praksis i presentasjons- teknikk

Forrige uke var traineene i andre kull på kurs i presentasjonsteknikk. Selv blir jeg veldig nervøs i forkant av presentasjoner, og jeg hadde forberedt meg på at dette kunne bli en utfordrende og lærerik kursdag. Ønsket mitt var derfor at jeg kunne få med meg noen gode verktøy som jeg kan bruke i fremtidige presentasjoner.

Kurset ble holdt av Arne Martin Larsen, som arbeider i kommunikasjonsavdelingen på UiA. Hans spesialfelt er kommunikasjonsrådgivning, medietrening og presentasjonsteknikk, og han har holdt kurs i presentasjonsteknikk for traineer i Trainee Sør i flere år. Denne dagen var vi ti spente traineer som samlet oss for å få mer kunnskap om, og øvelse i hvordan vi kan planlegge og gjennomføre gode presentasjoner.

Vi hadde fått beskjed om at vi ikke trengte å forberede oss i forkant, og dette begrunnet Arne Martin med at han ønsket at vi skulle bruke det vi lærte i kurset i dagens presentasjon. 

I starten av kurset fikk vi derfor en gjennomgang av relevant teori. Hovedfokuset i dette kurset var på den første delen av en presentasjon; anslaget. Her snakket vi mye om hvordan vi kan motivere og involvere publikum, slik at de ønsker å høre resten av presentasjonen. Vi lærte flere ulike måter vi kan gjøre et anslag på, for eksempel ved å fortelle en historie, skape et scenario, ved å provosere eller ved å stille spørsmål til publikum. 

Etter at teorisesjonen var fullført, var det tid for å forberede våre egne presentasjoner. Vi fikk da en time til å forberede et to minutter langt anslag. Dette skulle være en presentasjon om noe vi arbeider med i vår nåværende plassering, som det kan tenke seg at vi skal holde en presentasjon om en gang i fremtiden. Vi måtte også definere målgruppen for presentasjonen, og tilpasse anslaget til den aktuelle målgruppen. Etter en time samlet vi oss, og presenterte for hverandre. Alle presentasjonene ble filmet, og de andre traineene ga tilbakemelding til den som hadde presentert. Her var det særlig fokus på involvering og motivering av publikum, samt kroppsspråk, stemmebruk og innlevelse. 

Som de fleste andre har vi traineene ulik erfaring med presentasjoner, og noen blir mer nervøse enn andre. Selv er jeg en av dem som blir veldig nervøs i forkant av en presentasjon. Dette er noe jeg trenger å øve meg på for at jeg skal bli tryggere i slike situasjoner. 

Selv om jeg kun skulle holde presentasjonen for mine trainee-kolleger, en gruppe mennesker som jeg er trygg på og trives sammen med, så ble jeg veldig nervøs i forkant. 

Da jeg sto foran de andre traineene og skulle presentere et prosjekt jeg arbeider med i plasseringen min, følte jeg at jeg ikke var godt nok forberedt, og at det ikke kom til å bli så bra som jeg hadde ønsket. Likevel fikk jeg gjennført anslaget mitt, og jeg var både lettet og fornøyd da jeg var ferdig. 

Jeg var veldig spent på å se filmen av meg selv som presenterer, og siden jeg aldri hadde gjort dette før, håpte jeg at det kunne bli en nyttig erfaring å ta med seg videre. Da jeg holdt presentasjonen, følte jeg at de andre traineene både kunne se og høre at jeg var stresset og nervøs. Men da jeg fikk se meg selv på film, så jeg faktisk mye tryggere og mindre ukomfortabel ut enn jeg hadde forestilt meg.

Det overrasket meg at jeg kunne se så rolig ut, når jeg selv opplevde at jeg var både stresset og nervøs! 

Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle føle meg både lettet og fornøyd etter å ha sett meg selv presentere på film, men det var faktisk det som skjedde. Jeg tror denne erfaringen kan bidra til å gjøre meg roligere og tryggere i slike situasjoner i fremtiden. Dette skal jeg absolutt ta med meg videre i arbeidslivet. 

Tusen takk til Arne Martin Larsen og Trainee Sør for et spennende, lærerikt og engasjerende kurs i presentasjonsteknikk. 

Ti engasjerte traineer på presentasjonskurs.