1rn

Min reise som Trainee

For 17 måneder siden startet jeg i Trainee Sør med motivasjon om å lære arbeidsmarkedet på Sørlandet og kjenne, få personlig og faglig utvikling, og skape et nytt nettverk. Et av målene var å lære mer om logistikk og den maritime bransjen her på Sørlandet, men veien blir til mens man går. Perioden går nå mot slutten –hva har jeg egentlig opplevd i disse månedene?

Etter fem år i Bergen flyttet jeg hjemover til Flekkefjord for å starte i min første plassering på Sørlandet Sykehus avdeling Flekkefjord. Min hovedoppgave var først og fremst å implementere et beslutningsstøtteverktøy kalt «Plan for høy aktivitet», som hadde til hensikt å bidra til å beskrive aktivitetsnivået og gi støtte til beslutninger når aktivitetsnivået økte. Dette medførte at jeg fikk god kontakt med de ulike enhetene på sykehuset, og jobbet tett med både leger og sykepleiere for å se hvordan deres hverdag var. På denne måten fikk jeg bryne meg på prosjektledelse, hvordan effektivisere logistikken på sykehuset og redusere belastning på ansatte. Andre oppgaver kom løpende som koordinering av covid-19 vaksine, ansvar for å bestille vikarer, og behandling av budsjettforslag. 

I min andre periode forflyttet jeg meg til Kristiansand, og nærmere bestemt Kristiansand kommune. Her jobbet jeg under Samhandling og innovasjon – Digitalisering, og gikk inn i rollen som prosjektleder for innføring av det nye folkeregisteret. Perioden startet hektisk hvor jeg hadde 19 dager til å levere et prosjektforslag til digitaliseringsutvalget. I tillegg til dette var alle ansatte på hjemmekontor. Dette medførte at jeg måtte bruke mye tid til å sette meg inn i oppgaven og ringe rundt til fremmede personer på Teams for å få den informasjonen jeg så på som nødvendig for å klare leveransen. Prosjektet gav meg lederansvar, personlig utvikling i form av å forberede møter og fremføre et resultat. Jeg fikk også mulighet til å danne min egen arbeidsgruppe og stort spillerom for å komme med forslag til videreutvikling av hvilke fagsystemer folkeregisteret burde være en del av, samt videreutvikling av Min side.  

Nå er jeg i min siste plassering og har bare én uke igjen hos Sparebanken Sør, som Trainee, før jeg går inn i mammapermisjon. Jeg jobber i avdelingen Sør Markets som ligger under Kapitalmarked. Her gjør jeg veldig mye forskjellig, alt fra oppdatering/utvikling av rutiner, kundebehandling for internasjonal betalingsformidling, utførsel av valuta- og renteswapper for kunder, spothandel av valuta, samt bidrar med videreutvikling av CRM med mål om å effektivisere våre arbeidsprosesser. Jeg er så heldig at jeg får mye spillerom til å komme med egne synspunkter for å forbedre dagens prosesser.

De varierte arbeidsoppgavene og arbeidsmiljøet trives jeg veldig godt med, samt muligheten jeg har til å komme med innspill til forbedring og videreutvikling av meg selv. I løpet av perioden fikk jeg mulighet til å ta autorisasjon til å bli rente- og valutamegler, noe som har vært vanvittig spennende og lærerikt. Det er fortsatt mye som skal læres, og dette skal jeg få mulighet til å gjøre etter mammapermisjonen da jeg tiltrer i stillingen junior rente- og valtuamegler i 01.09.2022. Jeg må bringe en stor takk til Sør Markets som setter av tid til å lære meg opp, og gir meg ansvar og tillit til å handle med kunder, samt bidra med innspill til en fremoverlent avdeling. 

Trainee Sør har gitt meg muligheter karrieremessig, som jeg ikke hadde fått til på egenhånd. Perioden har også gitt meg mulighet til å delta på LEAN-kurs, presentasjonskurs, fagdager i Agder som omhandlet kunstig intelligens, arrangert både Høstbord og fagtur til Stavanger (som egentlig skulle vært en utenlandstur). Jeg har også fått et unikt nettverk i både Traineer og ledere i store organisasjoner, samt lært veldig mye om meg selv sammen med min fantastiske mentor i Siem Offshore. Jeg gleder meg til fortsettelsen med årlige sammenkomster med trainee-kullet mitt, og eventer arrangert av nåværende og fremtidige traineer. Vi sees på alumnitreff i Mars og høstbord senere i år!