portrett-silje.

Når en fort blir engasjert

I snart to måneder har jeg vært trainee i Trainee Sør. Helt fra jeg fikk beskjed om at jeg hadde fått jobben kjente jeg på et engasjement. Trainee Sør er så viktig for regionen og for virksomhetene her for å tiltrekke og beholde nyutdannet, ung arbeidskraft. Å få lov til å være med på det er stort i seg selv.

Første plassering har jeg i Kristiansand kommune i programmet Flere i arbeid. Programmet har som mål å få unge mennesker inn i arbeid og skole og redusere andelen utenfor – en samfunnsfloke som er ekstra stor i Kristiansand sammenlignet med tilsvarende norske byer. Det er valgt en programorganisering fordi utfordringene er på et strukturelt nivå som krever samhandling mellom ulike regionale aktører, og derfor er kommunen, fylkeskommunen, NAV, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Universitetet i Agder med som partnere i programmet.

Fra første stund i jobben ble jeg veldig engasjert. Programmets tematikk er engasjerende nok i seg selv fordi det det er så viktig å få unge inn i utdanning og arbeid både for enkeltmenneskene, virksomhetene og samfunnet som helhet. I tillegg blir jeg engasjert av selve programmet og organiseringen av det. Programmet er godt forankret og det satses på, og det er knyttet store forventninger til hva Flere i arbeid kan utrette. Innovasjon anses som en nøkkelfaktor for å nå programmets målsettinger, og her får jeg mulighet til å bruke kunnskap jeg har tilegnet meg gjennom masterstudiet Innovasjon og kunnskapsutvikling. Jeg er så heldig å få jobbe i selve programmet, sammen med programstøtten. På den måten får jeg ha overblikk over Flere i arbeid som helhet, de ulike prosjektene og avhengighetene mellom dem, noe jeg syns er veldig spennende.

Plasseringen jeg er i nå engasjerer meg dermed på så mange ulike måter, og en si at den har «vært midt i blinken» for meg. Derfor er det spennende å tenke på hvordan de neste plasseringene blir, kan de bli like bra som denne? Heldigvis tror jeg at jeg fort blir engasjert. Jeg håper at engasjementet mitt kan hjelpe meg til å omfavne denne reisen gjennom tre, forhåpentligvis veldig ulike, plasseringene gjennom Trainee Sør.