1helene-blogg
Fra hjemmekontoret i stua :)

Bli med på min overgang mellom to plasseringer

Som trainee i Trainee Sør begynner jeg å få god erfaring i hvordan det er å være ny på arbeidsplassen, og raskt sette seg inn i nye arbeidsoppgaver. Til nå har jeg hatt to veldig spennende plasseringer, og i dette blogginnlegget kan du bli med på min overgang mellom første og andre plassering.

Jeg startet i Trainee Sør i september 2019, og hadde min første plassering på Universitetet i Agder, i ledelsens stab. Jeg var utrolig nervøs da jeg møtte opp for min første arbeidsdag. Nå skulle jeg for første gang få benytte kunnskapen jeg tilegnet meg gjennom utdanningen min til å løse ulike arbeidsoppgaver, og jeg var veldig spent på hvordan dette ville gå. Heldigvis opplevde jeg å bli tatt godt imot av både nærmeste leder og kolleger. Jeg opplevde at det var lav terskel for å spørre om hjelp eller innspill, og alle viste god forståelse for situasjonen jeg var i som nyutdannet. Allerede i løpet av min andre uke dro vi på personalseminar, og dette var veldig kjekt med tanke på å bli godt kjent med kollegene mine. 

I de seks månedene jeg tilbrakte på UiA hadde jeg mange ulike arbeidsoppgaver, og det var utrolig mye nytt og spennende jeg måtte sette meg inn. Jeg fikk delta i flere interessante prosjekter, samt konferanser, workshoper og seminarer. Hovedvekten av oppgavene mine var tilknyttet miljø og klima. Her fikk jeg delta i prosessen med å utarbeide et forslag til UiAs utviklingsplan for miljø og klima. Denne skal blant annet skal legge til rette for UiAs innsats for å redusere sitt klimafotavtrykk. I tilegg arbeidet jeg mye med klimaregnskap, og hvordan vi kunne videreutvikle dette arbeidet for at klimaregnskapet i størst mulig grad skal representere de faktiske klimagassutslippene. Dette var et helt nytt fagområde for meg, men jeg synes det var utrolig spennende å få være med i disse prosessene. Da det nærmet seg overgangen til andre plassering, hadde jeg akkurat begynt å føle at jeg hadde kommet skikkelig godt inn i disse arbeidsoppgavene.

Samtidig som jeg synes det var trist at tiden min som trainee på UiA var over, var jeg også utrolig spent på hva jeg hadde i vente i neste plassering! 

Min andre og nåværende plassering har jeg i Miljøvernenheten i Kristiansand kommune. Etter å ha arbeidet mye innenfor miljø og klima på UiA, hadde jeg utrolig lyst til å fortsette innenfor det samme fagområdet i andre plassering.Jeg ble derfor veldig glad da det ble avklart at jeg kunne starte i Miljøvernenheten. Jeg følte meg litt tryggere da jeg startet her, sammenlignet med da jeg hadde min første uke på UiA. Dette tror jeg skyldes at jeg hadde opparbeidet meg mange gode erfaringer de siste seks månedene. I tillegg hadde jeg fått masse ny kunnskap innenfor klima og miljø, som jeg visste at jeg ville få god bruk for i Miljøvernenheten. 

Jeg rakk å jobbe i Miljøvernheten i nesten to uker, før tiltakene som følge av coronaviruset ble strengere, og vi alle ble oppfordret til å ha hjemmekontor. Jeg er veldig takknemlig for at jeg rakk å ha to uker på kontoret sammen med kollegene mine, slik at jeg rakk å bli litt kjent med alle før vi nå arbeider hjemme hver for oss. Jeg fikk også tildelt flere spennende arbeidsoppgaver, som jeg har arbeidet med hjemmefra de siste ukene. Akkurat nå arbeider jeg med å utrede en støtteordning for solcelleanlegg i borettslag, samt at jeg holder på å rapportere til kommunens klimaregnskap. Her får jeg virkelig bruk for erfaringene mine fra dette arbeidet på UiA. Det er klart at det byr på noen ekstra utfordringer når man er helt ny og må arbeide såpass selvstendig, men jeg synes vi har omstilt oss raskt, og kommet inn i gode rutiner for hjemmekontor også. Vi har møter med enheten to ganger i uka, og det er godt å kunne snakke sammen, selv om det er via Skype 😊

Som siviløkonom med spesialisering innenfor strategi og ledelse, hadde jeg som nyutannet ikke forestilt meg at jeg skulle arbeide med miljø og klima.

Jeg synes dette er en av de største fordelene med å være trainee; at vi får muligheten til å teste ut flere ulike arbeidsplasser og fagområder. Jeg har et stort personlig engasjement og interesse for miljøet, og jeg føler meg utrolig heldig som har fått lov til å utforske dette nærmere i mine to første plasseringer. I starten var jeg redd for at jeg ikke ville være kvalifisert til å arbeide med dette, siden det ikke er dette jeg er utdannet innenfor. Jeg har lært utrolig mye nytt, men jeg forsto raskt at jeg også måtte benytte meg av kompetansen min innenfor både strategi, ledelse og økonomi når jeg har jobbet med dette.