bjornar-aabel---c000744

Refleksjoner fra den offentlige kommunen, til den private banken – inntrykk etter to uker

Den 1. september begynte jeg i sparebanken Sør sin HR-avdeling. Jeg hadde tidligere tilbragt 8 måneder i HR-prosjekter og utredning i personalavdelingen i Kristiansand kommune og stortrivdes der. Men et av hovedpoengene med Trainee Sør er jo å få prøvd seg i ulike virksomheter, og i ulike sektorer. Derfor tenkte jeg at i min andre plassering skal jeg få prøvd meg i privat sektor, og gjerne i en litt mindre avdeling. Jeg har jo tross alt utdannet meg til å jobbe innen offentlig sektor, så når ville jeg ellers få muligheten til å få prøvd meg som rådgiver i en privat virksomhet hvis ikke det var for Trainee Sør?

Sparebanken Sør er en betydelig aktør i regionen med rundt 1/3 del av markedet i Agder. De er også en betydelig aktør i Trainee Sør. Selskapet har som mål og ha inne 3 traineer hvert halvår, men nå har jeg gleden av å være den eneste traineen i sparebanken sør, og da må man jo tross alt stå på!

Jeg fikk raskt arbeidsoppgaver og begynte tidlig å revidere onboarding- og offboarding prosedyrene for banken. Det er et veldig omfattende arbeid, og jeg innså tidlig at det er betydelige forskjeller mellom å jobbe i det offentlige og i det private.

  1. For det første er det lite arkivering og dokumentasjonskrav i forhold til slik det er i det offentlige.
  2. Det er mer autonomi blant rådgiverne. Her kan man i større grad begynne på oppgaver, uten at alt nødvendigvis må godkjennes i et utvalg, eller lengre oppe hos en direktør.
  3. Tekstene i stillingsutlysningene er ikke bindene i det private, slik som jeg er vant til i det offentlige.

Samtidig er det likheter.

  1. Begge virksomhetene bruker mye ressurser på mangfold og likestilt arbeidsliv og begge virksomhetene er veldig opptatt av at sine ansatte skal kunne bli værende, så det legges vekt på arbeidsmiljøet.
  2. Det er også mye yrkesstolthet i både kommunen og i Sparebanken Sør. Nesten alle jeg møter i banken har vært her enten siden jeg gikk i bleier, eller siden foreldrene mine gikk i bleier, og de er utrolig stolt av å jobbe i banken. Slik er det også i kommunen.
  3. Begge virksomhetene er veldig opptatt av utvikling og begge er veldig interessert i at traineene skal komme opp med noe nytt som kan bidra til utvikling.

Det har samtidig vært interessant å gå fra en stor HR-avdeling i kommunen med over 30 ansatte til en liten HR-avdeling med bare 4 ansatte. Jeg gikk fra å jobbe veldig spesifikt i en prosjektavdeling til nå å jobbe mer generelt med alt  ifra onboarding, offboarding og likestilt arbeidsliv. Dette er en unik erfaring jeg tar med meg videre, men jeg skal jo tross alt være her frem til mars før jeg skal ut i pappaperm, så hvis du er i området så bare ta turen innom banken! Jeg er nok ikke så vanskelig å se for jeg skiller meg nok (heldigvis) litt ut i en banksektor fylt med glattbarberte menn.

Og det er mine refleksjoner fra den offentlige kommunen, til den private banken – inntrykk etter to uker.