img_5794.
Ane Tempelhaug har vært trainee i organisasjonsavdelingen ved Sørlandets Sykehus

Slutten på min første trainee-periode: refleksjoner og en STOR takk

6 måneder på Sørlandets Sykehus HF nærmer seg for alvor slutten. I løpet av august måned skal jeg avslutte arbeidet jeg har gjort i min første plassering, et arbeid som det egentlig føles som jeg nylig startet på. Jeg er takknemlig og ydmyk for all tillitt og ansvar jeg har fått, og jeg har blitt en rekke erfaringer rikere.

Som trainee i organisasjonsavdelingen ved SSHF har arbeidsoppgavene mine i stor grad vært knyttet til organisasjonsutvikling. Min hovedoppgave har vært å utvikle et system for opplæring og kompetanseheving for nytilsatte overleger som har tatt spesialistutdannelsen i utlandet. I tillegg har jeg utarbeidet en struktur for hospitering for overleger i SSHF. Etter at selve strukturen ble vedtatt av foretaksledelsen 1. juni 2021 har jeg samarbeidet med kompetanseenheten for å konkretisere dette arbeidet ytterligere. Det har vært et svært spennende arbeid, og jeg har fått samarbeidet med utrolig dyktige kollegaer! I tillegg til hovedprosjektet mitt, har jeg også vært med i sluttfasen av resertifiseringen av Sørlandets Sykehus HF som en likestilt arbeidsplass. Her har jeg bidratt med innhenting av dokumentasjon, og ferdigstillelse av dokumenter som sendes til sertifisører. 

 

Det er mer utfordrende enn jeg hadde forutsett å skulle ferdigstille og «gi fra meg» arbeidet jeg har brukt mesteparten av tiden min på ved SSHF. Jeg har brukt utallige timer på refleksjon rundt mulige løsninger og framstillinger, nye oversikter og innfallsvinkler, samarbeidsmøter med både klinikkdirektører, avdelingssjefer, HR-rådgivere, rådgivere fra kompetanseenheten og ikke minst organisasjonsdirektøren. Etter disse samarbeidsmøtene har jeg definitivt fått svar på mange spørsmål, samtidig som jeg har sittet igjen med flere nye utfordringer som må løses, og nye synspunkter som skal fremmes. Jeg har følt på mestring, anerkjennelse, frustrasjon, og til tider både større og mindre grad av motivasjon og pågangsmot.

 

Jeg avslutter den første traineeperioden en rekke erfaringer rikere. Jeg har fått grundig forståelse av hvordan det er å arbeide på et stort sykehus. Det er hektisk, du får et stort ansvarsområde og en god porsjon autonomi. Jeg har samarbeidet med utrolig mange dyktige mennesker som har gjort stort inntrykk på meg. Jeg er ydmyk over mulighetene jeg har fått ved SSHF, og jeg vil rette en stor takk til alle som har hjulpet meg, svart på alle mine spørsmål og stilt opp for en helt nyutdannet organisasjonspsykolog. Jeg har opparbeidet meg utallige erfaringer som jeg tar med meg videre inn i de neste plasseringene i Trainee Sør, men også i min langsiktige karriere. 

 

Nå går veien videre til Personaltjenesten i Kristiansand Kommune. Jeg er spent på overgangen til neste plassering, og rett og slett lykkelig over at jeg fikk den plasseringen jeg ønsket meg aller mest. 1. september skal jeg ha min første dag, og jeg gleder meg til å ta fatt på nye arbeidsoppgaver og møte nye kollegaer. Arbeidsoppgavene mine i Kristiansand Kommune innebærer at jeg skal bistå på et sykefraværprosjekt og prosjektet «flere i arbeid». Jeg skal også bistå i komplekse personalsaker og oppfølgingsprosesser etter medarbeiderundersøkelser, i tillegg til å bidra med min kompetanse fra konfliktrådet i ulike sammenhenger. Arbeidsoppgavene er det jeg vil kalle «midt i blinken» for min egen del, og dette er virkelig områder som vekker et brennende engasjement hos meg!