2alle

Studietur i hjembyen!

For vår studietur i januar 2021 for alle kullene måtte vi tenke annerledes på grunn av COVID-19 og smittevernsregler. Men er det noe året 2020 har lært oss så er det å tenke kreativt på hvordan vi i Trainee Sør kan samles fysisk eller digitalt.

Årets studietur gikk derfor til Teateret i Kristiandsand. Her kunne vi alle samles og allikevel overholde alle retningslinjer. Gjensynsgleden hos alle trainee-ene var stor, og foran oss lå to dager fylt med faglig og sosialt påfyll.

Onsdagen startet med et engasjerende foredrag av Einar Duenger Bøhn, professor ved UiA og til sommeren gir han ut boken «Teknologiens Filosofi» som også var tittelen på foredraget. Her fikk vi bryne oss på etikken bak teknologien og kunstig intelligens (AI) og spørsmål som: «Hvem har ansvaret dersom en teknologi misbrukes eller en ulykke skjer, og hvem har skylden». Hvordan skal vi klare å definere forskjellen på ansvar og skyld? Dette er eksempler på ulike spørsmål som ble stilt, og foredraget ga absolutt mersmak for å tenke gjennom etikken bak teknologien.

Neste foredragsholder ut var Dr. Morten Goodwin, professor på UiA, med foredraget «Myten om maskinene». Her fikk vi et innblikk i alle mulighetene kunstig intelligens kan gi oss. Vi fikk også et kjennskap til Milfred, Morten Goodwin sin robot som har hatt sin egen TV-opptreden. Vi fikk eksempler på hvor AI kan være et viktig hjelpemiddel for å eksempelvis gjenkjenne føflekker med kreft. I tillegg til eksempler med høyere faglig tyngde, fikk også eksempler av litt lettere tyngde hvor AI kan være et verktøy. For eksempel, hvordan AI kan brukes til å lage den neste julekake-sorten basert på allerede eksisterende julekaker, eller hvordan AI kan brukes til å kanskje lage den neste store jule-hiten? Ingen tvil om at det åpnet øynene våre for alle mulighetene AI kan gi oss.

Etter foredragene sto lunsj på Teateret for tur før programmet fortsatte med en workshop ledet av Morten Goodwin. Etter å ha hørt de mangfoldige mulighetene for hva AI kan brukes til, ble vi selv utfordret til å brainstorme bruksområdene til AI. Vi ble delt inn i kullvise grupper og begynte med å diskutere innen hvilken sektor og hvilket tema vi så for oss. Alle tre gruppene presenterte sine ideer, og så stemte vi på den mest spennende. Kull tre sin idé gikk seirende ut, som handlet om å å lage et system innenfor rekruttering som kan matche jobbsøkere og arbeidsgivere for å øke sjansen for at de rette arbeidstakerne blir ansatt. Videre skulle de andre to kullene stille spørsmål om hvordan dette skulle fungere i detalj, det tekniske aspektet og ikke minst, hvilke etiske utfordringer man kunne møte her? Det var en interessant og lærerik workshop.

Etter workshopen hadde vi en etterlengtet musikkbingo (i fastmonterte seter med god avstand) til alles lykke hvor vinnerne fikk gavekort på kino. På kvelden dro vi alle ut, fordelt i kullene sine, for å spise en bedre middag. En hyggelig og veldig etterlengtet kveld.

På dag to sto temaene digitalisering og AI for tur. Første foredragsholder var Ann Helen Moum som er Kommunalsjef digitalisering i Kristiansand kommune. Hun snakket om hvordan menneskevennlig og pålitelig kunstig intelligens kan bli vårt fortrinn.  Vi fikk et godt innblikk i utfordringene kommunen står ovenfor når det kommer til digitalisering, som for eksempel personvern i tilknytning til adgang på saker og dokumenter i arkivet på kommunens «Min side».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste foredragsholder ut var Endre Angelvik, Direktør Mobilitetstjenester RUTER as. Han var med oss på teams med foredraget «Utvikling og overvåking av mobilitetstjenester til brukere i Oslo/Viken». Han ga oss et innblikk i hvordan fremtiden kan se ut i byene i fremtiden med selvkjørende biler, og hvor dette allerede er i test-fasen. Og hvilke spørsmål vi må stille oss ved etikken og ansvar bak selvkjørende biler, og hvordan personvern og data skal håndteres i dette scenariet. Et veldig fremtidsrettet foredrag om de kule mulighetene teknologien kan gi oss.

Etter disse foredragene hadde vi en veldig god lunsj på teateret før programmet fortsatte med hele to foredragsholdere til. Førstemann ut etter lunsj var Ann-Elisabeth Ludvigsen fra Egde Consulting med foredraget «Overvåking av pasienter». Et veldig interessant foredrag om hvordan en sensor som kan føle hjerteslag i rommet kan brukes til å overvåke pasienter istedenfor kameraovervåking. Men en teknologi som stiller utfordrende spørsmål vedrørende riktig datahåndtering og personvern for pasienten.  Siste foredragsholder ut var Bjørn Aase Dimmen som var med oss på teams fra Ålesund. Bjørn jobber for Offshore Simulator med prosjektet digital tvilling som også var temaet for foredraget. Her fikk vi se flere eksempler på hvordan digitale tvillinger kan brukes for å spare kostnader og øke sikkerheten i ulike prosjekter. Det gjør man ved å teste ut tiltak, løsninger og effekt gjennom simuleringer i tvillingen før det blir gjennomført i det virkelige liv. Eksempelvis hadde brannvesenet i Ålesund for lang uttrykningstid til sykehjemmet i rushtiden. De simulerte da effekten på trafikken av å endre åpningstidene i barnehagene i den digitale tvillingen til Ålesund, og så at dette halverte brannvesenets utrykningstid. Dermed var det ikke nødvendig å flytte brannvesenet eller bygge tunell eller andre mer kostbare løsninger som først ble vurdert.

Med andre ord har det vært to veldig innholdsrike dager for oss alle og vi sitter igjen med så mange positive inntrykk. En studietur trenger absolutt ikke å skje utenbys for å være fylt med sosiale og faglige aktiviteter.

En stor takk til komiteen, Anna og Renate for at dere fikk til disse dagene for oss til tross for alle utfordringer som kommer med for tiden. Tusen takk!