175578673_473617573759279_5602208990442464058_n (616x859)

Trainee og prosjektleder

Det er et drøyt år siden jeg startet mitt trainee-eventyr, og nå har jeg min siste plassering hos Agder fylkeskommune.

Tilliten jeg ble vist fra dag én da jeg gikk gjennom dørene hos Business Region Kristiansand, kom egentlig overraskende på. Jeg hadde nok ikke regnet med at jeg som så fersk i arbeidslivet skulle bli så involvert og så raskt en del av kollegiet som jeg gjorde. Da jeg begynte i min andre trainee-periode i strategienheten i Kristiansand kommune følte jeg meg nok en gang umiddelbart som en del av gjengen. Mine hovedoppgaver var å delta i prosessen med ny internasjonal strategi for kommunen, og å delta i universitetsbysamarbeidet mellom Universitetet i Agder og Kristiansand kommune. Det var i forbindelse med dette arbeidet jeg først hadde kontakt med Agder Fylkeskommune som skulle koordinere arbeidet med en studentstrategi for hele Agder.

Med erfaringene fra arbeidet i Kristiansand kommune, og min bakgrunn fra studentpolitikken, ga jeg utrykk for et sterkt ønske om å få mer ansvar og et ønske om å bli involvert i utarbeidelsen av studentstrategien. Ikke bare fikk jeg ansvar, men også prosjektlederansvar. For første gang er det mitt ansvar at vi kommer i mål, mitt ansvar at de som skal involveres blir involvert, og ikke minst at dette blir en strategi som når de målene som er settes.

Fylkeskommunens studentstrategi innebærer å øke studentenes velferd og regionens attraktivitet for nyutdannede, og å benytte seg av studenters kompetanse mens de er her. I starten av dette arbeidet har mine kolleger i Trainee Sør vært veldig nyttige. Vi er en interessegruppe i arbeidet med økt attraktivitet for regionen for nyutdannede, og jeg har fått holde en workshop for mine med-traineer om temaet. Det neste på agendaen i strategiarbeidet er å invitere aktører i hele Agder til digitale innspillsmøter, og å involvere studentene selv i arbeidet. 

Som relativt fersk i arbeidslivet, er det et stort ansvar jeg har påtatt meg. Likevel setter jeg så enormt pris på den tilliten jeg har blitt vist i mine trainee-plasseringer, og ikke minst den tilliten Agder fylkeskommune viser meg nå.