279005190_1410909015998076_1001752233965165687_n

Trainee sør – virkelig en helt unik karriere start

Trainee Sør lyver ikke når de skryter at de kan tilby en unik karriere start, for det er det virkelig.

Nå er det gått over 3 måneder siden jeg ble utplassert i Kristiansand kommune og Trainee Sør lyver ikke når de skryter at de kan tilby en unik karriere start, for det er det virkelig.

17. januar var min først dag i kommunen og jeg gikk inn i rådhuset med mange ulike forventinger. Jeg gledet meg til å endelig kunne jobbe med det jeg har studert i årevis, og ikke minst kunne jobbe med det jeg har interesse for.

Jeg er statsviter og har tidligere jobbet på rådhuset i Arendal kommune i strategisk HR-avdeling og fattet der en interesse for HR og prosjekter. Så at HR-prosjekter og utredning i personalavdelingen i Kristiansand kommune fattet interesse for meg, var som å ha skutt gullfuglen. Det er jo samtidig noe som heter at man ikke skal selge skinnet før bjørnen er skutt, så man kan jo ha bygd seg opp urealistiske forventinger.

Men ganske raskt forsto jeg at det var ikke bare meg som gledet seg til at jeg skulle begynne i kommunen. Det var et stort behov etter en Trainee i kommunens store satsting programmet ‘’flere i arbeid’’ inn i prosjektet 4 kommunen som arbeidsgiver. I prosjektet ble jeg kastet rett ut i prosjektstyremøter, jeg skulle skrive utkast til agendaer, styringsdokumenter, referater osv. Det var en bratt læringskurve, men jeg elsket hvert eneste sekund, selv de når jeg hadde gjort feil, for da kan jeg i det minste lære av mine feil slik at jeg ikke gjentar de.

Jeg lærte også ganske tidlig at føle eierskap over dokumenter man skriver, er en dårlig egenskap da dokumentene, samt setningene man skriver blir endret. Ord og begreper blir byttet ut, med ord og begreper som betyr akkurat det samme, og ofte så blir ordene byttet tilbake til hva man hadde opprinnelig skrevet. Erfaringen er derimot veldig viktig, for det man skriver er ikke et resultat av arbeidet til en person, tvert imot – det er et resultat av et kollegialt samarbeid i avdelingene.

Mens tiden gikk fikk jeg nye arbeidsoppgaver, og etter en liten stund fikk jeg hovedansvaret for kommunale forsikringer til alle ansatte i kommunen, og det er jo bare 10 000 ansatte, Trainee sør lyver ikke når de lover en helt unik karriere start – virkelig. Jeg skulle ha ansvaret frem til en nyansatt kom i slutten av april. Jeg ble sendt på kurs, begynte å lage presentasjoner, svare ut henvendelser fra ledere og ansatte og ta jevnlig kontakt med kommunens forsikringmegler. En ‘’ofte stilt spørsmål’’ ble også laget for å minske antall henvendelser på forsikringer, men mest kult var at jeg fikk endret beskrivelsen på en forsikring på lønnslippen som mange ansatte opplevde som forvirrende og som jeg mottok daglige henvendelser om. Og å få muligheten til å endre beskrivelse på en forsikring på lønnslippen til over 10 000 ansatte, etter kort stund i kommunen, for en unik start på karrieren – virkelig. Jeg må tydeligvis gjøre en god jobb for nå har jeg fått beskjed om at jobben jeg gjør er så god at jeg skal ha hovedansvaret til jeg slutter i kommunen.

Men når man jobber på et rådhus sammen med rådgivere så er jo det forventet at man også skal være saksbehandler og behandle egne saker. Så da var det å bli saksbehandler på et politisk verbalforslag som er et ansvarsområdene til HR-prosjekt og utredning. Trainee Sør lyver ikke når de skryter at de kan tilby en unik karriere start, for det er det virkelig.

Så da sitter jeg her på kontoret og skriver utkastet til Agenda for et møte i prosjektsytre, oppdaterer forsikrings presentasjonene jeg presenterer i kommunen og saksbehandle det politiske verbalforslaget, slår det meg for fult.

Trainee sør – virkelig en helt unik karriere start.