bilde-sshf-omvisning
En glad gjeng bestående av traineene Helena, Max, Maria og meg

Trygghet når du trenger det mest – min tid hos Sørlandet Sykehus

De siste seks månedene har jeg vært utplassert hos Sørlandet Sykehus, seksjon for Klinisk IKT. «Klinisk» kan for mange høres litt skremmende ut, da en ofte forbinder ordet med hvit legefrakk og medisinsk behandling. Derimot er Klinisk IKT selve grunnmuren for driften av sykehuset, hvor seksjonen sørger for at teknisk oppsett og funksjonalitet i systemene fungerer som det skal. Dermed ivaretas målet om en tryggere, enklere og raskere pasientbehandling – og det er litt av et ansvar!

Arbeidshverdagen min her hos Sørlandet Sykehus har omhandlet meningsfylte oppgaver innen implementering av nye løsningen for en mer sikker og raskere dialog mellom legekontor og sykehus. Endelig kan legekontor og sykehus sende hverandre elektroniske meldinger via hverandres systemer, slik at en sikrer at dialog blir tilstrekkelig dokumentert i pasientens journal. Det er motiverende å se at løsningen fungerer ute i den virkelige verden og at vi stadig får positive tilbakemeldinger.

Et annet viktig prosjekt jeg har vært en del av er «Digitale Innbyggertjenester» som har som mål om at 60 prosent av alle ventelistebrev skal sendes digitalt. Dermed skal pasienter og pårørende motta informasjon i sin digitale postkasse, enten via fraser eller lenker til nettside. På den måten slipper Sørlandet Sykehus lokal utskrift og manuell pakking i konvolutt, som selvfølgelig vil bidra til å skåne miljøet.

Men – arbeidshverdagen har også gøyale innslag, f.eks. strikktrening om morgenen, quiz på fredager og ikke minst spennende omvisninger på sykehuset i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord. Bildet over er fra omvisning på akuttmottaket i Kristiansand, hvor vi fikk et lite innblikk i det livsviktige arbeidet helsepersonellet utfører. Her kom vi virkelig tett på sykehuslegenes arbeidsprosesser.

Med et stort tusen takk vil jeg oppfordre alle som er nysgjerrige, engasjerte og sultne på mer kunnskap innen helsesektoren til å søke arbeid hos Sørlandet Sykehus. Jeg kan garantere et godt lærings- og arbeidsmiljø med åpenhet, varme og humor. Definitivt en jobb med mening!