logo-a-energi-gjs-bakgrunn-(2)

Å Energi

Sammen om en fornybar fremtid

Vårt viktigste samfunnsoppdrag er å øke produksjonen av ren fornybar energi, å sørge for at strømmen leveres effektivt gjennom nettet, og å utvikle nye og bedre energitjenester i Norge og Norden — til våre kunder i by og bygd, til industri og næringsliv, i bygg og bolig.

Det er det eneste langsiktige, bærekraftige svaret på energikrisen og klimatrusselen. Vi skal bidra til utvikling av ny industri og arbeidsplasser i Buskerud og Agder. Vi skal ha en viktig rolle i norsk og nordisk kraftforsyning, og vil vokse videre gjennom utvikling av egen virksomhet.

Å Energi er det ledende kraftkonsernet i Norge med virksomhet i hele verdikjeden.

 

Her er link til nettsiden vår https://www.aenergi.no/no