logo-agderfylkeskommune

Agder fylkeskommune

Fylkeskommunen er det regionale forvaltningsorganet som styres av det folkevalgte fylkestinget. Samfunnsoppdraget kan oppsummeres gjennom hovedmålet i Regionplan Agder 2030. Sammen skal vi utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår!

For å løse samfunnsoppdraget har fylkeskommunen flere roller knyttet til å være samfunnsutvikler, myndighetsutøver og tjenesteprodusent.

Agder fylkeskommune har 3 000 ansatte med høy kompetanse som vil arbeide med videregående opplæring, samferdsel, kultur, næringsutvikling, folkehelse, tannhelse og en rekke andre fagfelt.

https://agderfk.no