asplanviak_logo_hovedlogo_skogsgr├nn_cmyk-(002)

Asplan Viak

Asplan Viak er et av Norges ledende rådgivnings-selskaper innen plan-, arkitektur og ingeniørfag og har bidratt til å forme samfunnet i snart 60 år. Asplan Viak er heleid av en norsk stiftelse med formål å bidra positivt til samfunnsutviklingen. 4 % av omsetningen vår går til bærekraftig innovasjon og utvikling. Som en kompetansebasert, lærende organisasjon vil vi aktivt utvikle og dele ny innsikt

 

Vi er snart 1300 medarbeidere med bred, faglig kompetanse, fordelt på 32 kontorer. I Region Sør er vi ca 260 medarbeidere fordelt på Kristiansand, Arendal, Skien og Tønsberg.

 

Det vi skaper er designet for å vare. Vi skaper samfunn, møteplasser og bygg som er fleksible for å takle forskjellige behov – nå og fremover. Sammen med våre kunder og samarbeidspartnere skaper vi varige verdier for et samfunn i endring.

Besøk vår hjemmeside: Asplan Viak