digin-logo-web[4075]

Digin

Digin er en regional næringsklynge i Agder for aktører innen IT og digitalisering i næringslivet, akademia og det offentlige. Vi har vært etablert i over 20 år, og har i dag 97 medlemmer spredt i Agderregionen. Vi dekker hele verdikjeden av aktører innen IT og digitalisering. Medlemmene våre er organisasjoner i et bredt spekter innen IT - fra leverandører på tekniske plattformer, infrastruktur og drift, software utvikling og tjeneste leverandører, til rådgivende miljøer som bistår i endringsprosessene, samt forskningsmiljøer og akademia.

 

Digin skal være et ledende miljø for endring, omstilling, nyskapning og innovasjon innen digitalisering og IT.

  • Styrke digital innovasjon og nyskapning
  • Fremme bærekraftig økonomisk vekst
  • Utvikle gode samarbeidsrelasjoner internt og ovenfor andre næringsgrupper og aktører
  • Styrke IT næringen som samfunnsaktør og bidragsyter i den digitale omstillingen i næringslivet og samfunnet
  • Bidra til å sikre regionen viktig IT kompetanse

Vi arbeider for å skape merverdi som kompetanse og konkurransekraft for våre medlemmer og for regionen!

https://www.digin.no/