gard_logo

Gard

Gard er verdens største leverandør av ansvarsforsikring til sjøs og en viktig aktør innen sjø- og energiforsikring. Vi støtter kundene våre ved å håndtere risikoene deres, og forsikringsproduktene våre dekker alle grunnleggende behov hos et rederi.

Vi har vårt utspring i skipsfartstradisjonen på Sørlandet, men er i dag tilstede verden over for å hjelpe kundene våre. Vi er en internasjonal organisasjon som har 13 kontorer i 10 ulike land. Våre 500 medarbeidere representerer mer enn 30 ulike nasjonaliteter. I tillegg har vi et globalt nettverk av korrespondenter som hjelper kundene våre der de befinner seg.

Selskapene i Gard-gruppen er finansielt sterk og har til sammen en årlig brutto premie på 800 millioner USD. Vi er en gjensidig organisasjon og eies av våre medlemmer som også er kundene våre.

Vår finansielle plattform, langsiktige partnerskap og evne til å dele kunnskap og ekspertise er viktige for oss. Vi samarbeider tett med universiteter, interesseorganisasjoner og bedrifter i de maritime næringene for å forbedre standardene i bransjen.

Vi er en offisiell partner av Norges Røde Kors og samarbeider også i FN gjennom UN Global Compact’s Sustainable Ocean Business Action Platform for å møte bærekraftsmålene i 2030 med fokus på løsninger for hav og havområdene.