innakva_klynge_logosymbol_left

Innakva KLYNGE

Innakva KLYNGE ble stiftet som en klyngeorganisasjon i 2018 med ca. 20 aktører innen akvakulturmiljøet, hovedsakelig i Listerregionen. I 2023 samler foreningen over 60 deltagerbedrifter av produsenter, leverandører og kunnskap/kompetanseaktører over hele Sørlandet og utover regionen.

 

Innakva KLYNGE jobber for 3 hovedmålsetninger:

- Økt verdiskaping hos nye og eksisterende bedrifter

- Bærekraftig forvaltning og bruk av akvatiske økosystem på Sørlandet

- Et varig og produktivt innovasjonsmiljø for bedrifter i blå sektor på Sørlandet

 

Verdier og nye arbeidsplasser skapes i bedriftene og av gründere som virkelig vil noe. Deltakerne i foreningen Innakva KLYNGE er derfor fundamentet for Innakva-initiativet. Innakva KLYNGE er åpen for samarbeid med alle gode og relevante krefter som ønsker å bidra til vår felles visjon om bærekraftig blå vekst. Dette får vi tili fellesskap med å øfte bedriftenes interesser og perspektiv, bygge identitet og kunnskap for næringa, samt skape nyttige samarbeid.

 

https://www.innakvaklynge.no