nfea_farge-transp

NFEA

NFEA – Norsk Forening for Elektro og Automatisering er en politisk uavhengig ideell medlemsforening med fokus på elektro og automatisering. Foreningen består av rundt 270 medlemsbedrifter og ca 15 medlem fra undervisning/forskning.

 

Felles for våre medlemmer er at de utvikler, bruker eller leverer avanserte tekniske automatiseringsløsninger.

 

NFEA jobber med nettverksbygging, kompetanseutvikling og økt konkurranseevne for norsk industri. Vi er også opptatt av å sikre rekruttering til høyere utdannelse innen teknologi og realfag.

 

nefa.no