logo-skf

Sørlandets Kompetansefond

Sørlandets Kompetansefond ble opprettet i 2000 av de 15 kommunene i Vest-Agder, og etter sammenslåingen av agderfylkene er det fortsatt det tidligere Vest-Agder som er det geografiske virkeområdet for fondet.

Vårt formål er å bidra til kompetanseheving i Vest Agder til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder bidra til utvikling av Universitetet på Sørlandet. Med kompetanse mener vi å anvende kunnskap til praktiske formål. Kunnskap er ofte definert som triangelet utdanning og forskning (på tilbudssiden i arbeidslivet) og innovasjon (på etterspørselssiden). For Kompetansefondet går veien til bedre levekår gjennom å stimulere både til jobbvekst i bedriftene og at flere sørlendinger blir kvalifisert for å delta i yrkeslivet. 

Stiftelsens formål er fastlagt i vedtektene og endres ikke. Periodevise fokusområder fremgår i strategidokumentet som revideres fra tid til annen. Nåværende strategi har to hovedsatsninger:

  1. Entreprenørskap som vekststrategi på Agder
  2. Tidlig innsats for økt yrkesdeltakelse

I tillegg til flerårige satsninger med Universitetet i Agder (UiA).

Sørlandets Kompetansefond har nå vært i virksomhet i 20 år og har så langt delt ut 634 millioner kroner til kompetansehevende tiltak i Vest Agder. Regionen har utviklet seg positivt på flere av de områdene som fondet var tiltenkt å medvirke på.

Kompetansefond