65050815_426313991550165_158576111033253888_nx
Kåre Andersen og Geir Hammersmark, fra Eurekabygget

Arendal kommune, når læring gir vekst i næring

Det er mange baller i luften i Arendal kommune. Rådgiver og sjef i næringsavdelingen forteller engasjert om hva som står på agendaen, og på hvilken måte traineesamarbeidet har bidratt i organisasjonen.

Geir Hammersmark og Kåre Andersen er henholdsvis rådgiver og sjef i Arendal kommunes næringsavdeling. Sammen med én trainee og TEDxArendal-koordinator Linn Juul-Petersen er de lokalisert i Sørlandet kunnskapshavn i Arendal.

Det er mye som skjer i næringsavdelingen, der kompetanse er et sentralt verktøy for å utvikle kommunen. Da næringsavdelingen så behovet for å styrke kompetansen innenfor kommunikasjonsfeltet, tok de kontakt med Trainee Sør med ønske om å engasjere en trainee.

Økt behov for kompetanse

«Vi har aldri hatt trainee i næringsavdelingen tidligere. For tre år siden fikk jeg forespørsel om å ansette, men da hadde vi ikke ressurser til å ta imot. Vi signaliserte imidlertid til Trainee Sør i fjor at behovet nå var tilstede, og fikk dermed oversendt noen kandidatforslag.

 

Vår nåværende trainee, Mats Winther Maltby, har utdannelse innenfor kommunikasjon, og det passer veldig godt hos oss. Vi kan aldri bli gode nok på kommunikasjon.

 

Det er forskjeller mellom å kommunisere med folk som er 30 år, og folk som er 50. Derfor trengte vi nye tanker og fersk kunnskap. Mats har vært veldig viktig for oss siden ansettelsen,» sier Hammersmark, og legger til at traineen i tillegg er medansvarlig for å planlegge og gjennomføre høstens TEDxArendal-arrangement.

«TEDxArendal er ett av flere store arrangement i Arendal. Først begynte vi med Arendalskonferansen, som nå har endret navn til «Fremtidens kommuner». Denne har fokus på innovasjon i kommunesektoren, og konferansen avholdes i år for nittende gang.

For det andre arrangerer vi Arendalsuka hvert år i uke 33. Dette har blitt Norges viktigste politiske møteplass. Arendalsuka har også blitt viktig for næringslivet, som en arena hvor man møter politiske beslutningstakere.

I 2012 initierte vi TEDxArendal, som vår trainee jobber mye med,» sier Andersen.

Han påpeker at kommunens offensive satsing på kompetanseutvikling har satt Arendal på kartet.

Flere forhold som må sees i sammenheng

Men konferanser er ikke den eneste ballen næringsavdelingen har i luften. Hammersmark og Andersen ønsker å legge forholdene til rette for at alle typer bedrifter i kommunen skal ha tilgang til ny kompetanse. Det krever satsing på flere områder samtidig.

«For oss handler det om å fange opp og skape muligheter for næringsutvikling i regionen. I disse dager jobber vi f.eks. med å planlegge et kurskonsept for å skape mer utvikling innen kulturbasert næring. Vi ønsker å ha et spesielt fokus på digitale kreative næringer.

 

Vi skal legge til rette for næringsetableringer og videreutvikling, og kan bistå med kompetanse og nye kontakter. Vi heier på bedriftene, og opplever at vi har et godt samarbeid med både bedrifter og næringsforeninger. Samarbeidsånden i nyskapingsmiljøet, samt det internasjonalt rettede næringslivet i Arendal, er to spesielle kjennetegn hos oss,» sier næringsrådgiver Hammersmark.

«Eureka-bygget i Sørlandet Kunnskapshavn har blitt et symbol på offensiv næringsutvikling i Arendal. Næringsavdelingen har flyttet ut av rådhuset og lokalisert seg i kunnskapshavna. Vi ønsker at Eureka-bygget skal være en arena for samskaping og nyskaping. Det holdes ofte foredrag og kurs, eksempelvis av konsulentbedrifter som kan fortelle mer om endringer knyttet til digitale prosesser.»

«Forleden dag hadde vi 45 deltakere fra både offentlige og private foretak, på et arrangement hvor UiA og Bouvet fokuserte på endringsledelse. Dette er bare ett eksempel på hvordan vi tilrettelegger møter for å formidle nyttig kunnskap,» forteller næringsrådgiver Hammersmark.

I tillegg til Eureka-bygget er det flere ulike coworking-miljøer utstrakt i regionen, fra CoHub i Grimstad til Tenk-senteret i Tvedestrand. Bare i Arendal er det åtte coworking-miljøer, med ulik profil. Disse møtes jevnlig for å dele erfaringer og koordinere aktiviteter. Dette samarbeidet resulterte blant annet i at Arendal hadde flest arrangement under Gründeruka 2018.

Mange relevante utdanningsbakgrunner

For fremtidig rekruttering av nye traineer, er det flere typer kompetanseområder som kan være interessante for næringsavdelingen. Hammersmark nevner blant annet innovasjonskompetanse og forretningsmodellering.

«Men det kan også være noe helt annet, for eksempel sosialantropologi. Da kan man komme med helt andre perspektiv, og utfordre det tradisjonelle tankesettet. Man blir fort blind inne på sitt eget kontor. Kandidater fra Trainee Sør har et kvalitetsstempel, noe jeg vet fra min tid i rekrutteringsbransjen. Jeg har også svært gode erfaringer med bruk av traineer fra min tid i Innoventus Sør.

 

Søkerne er spesielt utvalgte, og er ekstremt dyktige. Jeg tror også på mangfold for ulike synspunkter. Mats, vår nåværende trainee, deltok på et internt kommunalt seminar dagen etter ansettelsen, reiste seg og kom med mange gode innspill. Flere kolleger uttrykte at de ønsket å komme i kontakt med ham,» sier næringsrådgiveren.

Tre hovedingredienser for bevaring av kompetanse

Både Hammersmark og Andersen er tydelige på at en regions opplevde attraktivitet er en funksjon av dets besøks-, bosteds-, og næringsattraktivitet. Duoen mener de tre forutsetningene må legges til grunn for å bevare kompetansen på Sørlandet. Med utgangspunkt i kommunens næringspolitiske handlingsplan, og dennes mål om å styrke samhandlingen, opplever man at kommunen ligger godt an frem mot 300 års jubileet i 2023. Da NHO og Kommunens Sentralforbund i år kåret Norges mest næringsvennlige kommuner, kom Arendal på andreplass bak Stavanger, i kategorien store kommuner.

«Det handler om å jobbe utfra de forutsetningene vi har. En fersk spørreundersøkelse med 1800 respondenter viser at familie og tilknytning er viktig for valg av bo- og arbeidssted. Dernest er nærhet til kysten av betydning. Da er det opp til oss i kommunen å legge til rette for å tilfredsstille disse kriteriene på ulikt vis,» nevner Hammersmark.

Andersen legger til; «vi ønsker en andel av Sørlandets befolkningsvekst hos oss, ferdig med det.»

Den offensive tilnærmingen i kommunen viser at Arendal ønsker å være i førersetet på kompetanseutvikling. Denne utviklingen har også traineer muligheten til å være med på. Trainee Sør ser frem til det nye samarbeidet med næringsavdelingen i Arendal kommune.

 

Av Hans Jørgen Assmann