dsc03567_edited

En ekte sørlandsk Supermann

Paul Anders Næss er egentlig Supermann! I tillegg til å pendle mellom Kristiansand og Stavanger for å ta fulltids masterstudium på Universitetet i Stavanger, arbeidet han også 100% som miljøterapeut i Kristiansand kommune og var verneombud i fem forskjellige avdelinger.

Hektisk studietid

Etter å ha tatt en bachelor i Samfunnssikkerhet og miljø ved Universitetet i Tromsø, flyttet Paul og kjæresten hjem igjen til Kristiansand hvor han tok seg arbeid som miljøterapeut mens han funderte på neste steg i karrieren. Det er sjeldent stille og rolig rundt Paul, selv om Paul er en sindig sørlending. Sommeren før han startet pendling mellom Kristiansand og Stavanger rakk han å gifte seg, og midt i masteren dukket det i tillegg opp ei lita frøken! Han sier selv at det hektiske programmet ikke hadde vært mulig å gjennomføre, hadde det ikke vært for at han har ei tålmodig kone som er en utrolig god støtte.

«Jeg pendlet (gjerne flere ganger i uken) mellom Kristiansand og Stavanger for å rekke både arbeid og forelesninger. Mye av tiden min gikk til dette. Jeg og min kone fikk også oppleve å få barn i denne perioden, så jeg kommer absolutt til å huske tilbake på studietiden som innholdsrik, gledelig og til tider svært hektisk.»

Et lett valg

Paul sier selv at emnet «samfunnssikkerhet» noe han alltid har vært interessert i, dermed var ikke valget vanskelig da han bestemte seg for å gå videre med master i samfunnsikkerhet ved UiS.

«Gjennom studiene i samfunnssikkerhet fikk jeg mulighet til å tilegne meg kunnskap om blant annet hva begrepet risiko innebærer og ulike måter begrepet kan forstås, risikobasert styring, forebygging, beredskap, krisehåndtering og granskningsmetodikk i etterkant av uønskede hendelser.»

Det er ikke bare planleggingsdelen han interesserer seg for, men også hvordan det gjennomføres og håndteres i praksis. Han peker på at det innenfor emnet finnes ulike metoder for å analysere og vurdere risiko på samfunnsnivå og i forskjellige bransjer, og hva man kan lære i etterkant av uønskede hendelser og kriser.

«En slik tverrfaglig tilnærming passet meg midt i blinken. Jeg anser også samfunnssikkerhet som en slags «potetutdanning» som kan tilpasses og benyttes innen alle mulige bransjer, og holder dermed mange muligheter åpne.»

Masteroppgaven til Paul omhandlet Fylkesmannsembetenes risiko- og sårbarhetsanalyser på regionalt nivå (FylkesROS).

Bratt læringskurve hos Nye Veier

I sin første traineeperiode er Paul utplassert hos Nye Veier hvor han arbeider overordnet med HMS og seriøsitet i bedriften.

«Jeg har til nå arbeidet med seriøsitetskontroller av foretak, godkjenning av foretak inn på ulike prosjekter og de systemene og verktøy Nye Veier benytter til SHA-arbeid.»

Han trives godt med å være trainee og opplever at han både må tilegne seg ny kunnskap raskt, men også at han blir utfordret til å benytte seg av kunnskapen som er tilegnet gjennom studiet på nye måter. For Paul er det helt nytt å arbeide i en byggherreorganisasjon som Nye Veier og han opplever læringskurven som bratt, men også at han får mye frihet til å forme dagene sine.

«Det jeg ønsker å sitte igjen med etter endt traineeperiode er et innblikk i, og erfaring fra, hvordan arbeidshverdagene i en organisasjon som Nye Veier foregår. Hvordan arbeidet utføres, utfordringer møtes og løses. Jeg ønsker også å sitte igjen med et større faglig nettverk i etterkant av nåværende plassering.»

Friluftsliv, jakt og fiske på fritiden

Når Paul ikke funderer på samfunnets sikkerhet, liker han å koble av med jakt, fiske og gå på tur i naturen med venner og familie. Han kan driste seg til en utenlandstur for ferie, men aller helst liker han å reise rundt i norsk natur. Selv om han har bodd flere år i Troms og Finnmark, er Paul sørlending innerst i hjertet – og dermed var ikke valget vanskelig da han lærte om Trainee Sør. Det er her Paul og familien hører hjemme, det er her han har lyst til å bidra med kunnskapen sin.

«Jeg leste meg opp på nettsiden til Trainee Sør og bestemte meg relativt raskt for at dette virket som en spennende arbeidsgiver med et hav av muligheter for nyutdannede på masternivå. Geografisk plassering spilte også en viktig rolle.»

Det blir spennende å følge den ærlige, strukturerte og målbevisste traineen fremover på nye eventyr!

6 kjappe fakta  
Alder: 28
Fra: Kristiansand
Sivilstatus: Gift
Yndlingsrett: Lasagne
Hobby: Jakt og fiske
Feriene tilbringes: Varierer. Hjemme, fjellet, kysten, og kan tidvis driste meg til en utenlandsreise.