1sanne2

En samfunnsviter med en spesiell interesse for å lære

Sanne Jordan har en bred og lang samfunnsvitenskapelig utdanning. Første plassering i Trainee Sør har hun i Agder Energi, avdeling rammevilkår. Hun stortrives med å være en del av en kunnskapsavdeling.

Skrevet av Helle Kirkhus på oppdrag fra Trainee Sør

Bred kunnskap om samfunn

27-åringen fra Kristiansand startet sin lange rekke med utdanning med en bachelorgrad i Globale utviklingsstudier ved Universitetet i Agder. Motivet bak valget var et ønske om å lære mye nyttig om verden, få et bredere perspektiv og muligheten til å kunne reise verden rundt under studiene. Etter bachelorgraden var hun usikker på hvilken retning hun ønsket gå videre på, og valgte i mellomtiden å supplere det globale perspektivet med enda en bachelorgrad innen Sosiologi ved Universitetet i Bergen.

«Kombinasjonen gir en veldig bred kunnskap om samfunn, både i norsk kontekst og et globalt perspektiv. Den kunnskapen kan brukes uansett hva man ender opp med.»

Dermed sto Sanne plutselig med to bachelorgrader. Men hun ga seg ikke der, og begynte på en masterutdanning i Global utvikling og samfunnsplanlegging med spesialisering innen by- og regionalutvikling. Masteroppgaven skrev hun om vindkraft, noe som gav henne mulighet til å bli engasjert i forskningsprosjektet Windplan ved UiA. Da hun begynte, visste hun ikke helt hva hun skulle bruke graden til. Men hun fant fort ut av en bred samfunnsvitenskapelig utdanning kan gi utrolig mange muligheter.

«Utdanningen viser at jeg er veldig interessert i å lære, evner å se større perspektiver og har kunnskap som kan brukes i mye forskjellig.»

 

Første plassering i Agder Energi

To bachelorgrader og en mastergrad senere satt Sanne igjen med en sterk akademisk bakgrunn. Etter utdannelsen ønsket hun å bli utfordret ytterlige. Derfor søkte hun på Trainee Sør.

«Trainee Sør er en veldig god mulighet for å prøve ut ulike «yrker», lære mye om seg selv og bli utfordret. Det legger til rette for både personlig og karrieremessig utvikling.»

Første plassering har hun i Agder Energi, avdeling rammevilkår. Her har hun ansvar for å rapportere fra Brussel. Særlig har hun ansvar for å kartlegge situasjonen i EU med tanke på fornybar energi.

«På grunn av EØS-avtalen er det mye som skjer i Brussel som påvirker oss. Det samme gjør jeg med det vi kaller «Early Warning», som handler om å forstå og se tendensene som skjer politisk og ellers i samfunnet, og hvordan det påvirker oss. Et av eksemplene er strømpriskrisen som rammer Europa og Norge.»

Selv om arbeidsdagene er preget av kartlegging av EU og «Early Warning» påpeker Sanne at ingen dager likevel er like. Hun må blant annet holde seg oppdatert på alt nytt både gjennom nyhetsbrev og nettsteder. Arbeidshverdagene inneholder en del møter, både fysisk og på teams, og noen av dem i internasjonale forum. I tillegg har hun også jobbet med konsesjonsprosesser på nett og kartlegging av hydrogen og havvind i Norge og europeiske land som grenser til Nordsjøen. Her har hun fått bruk for sine erfaringer fra masteroppgaven og forskningsprosjektet hun var en del av.

Tidligere i november dro hun på jobbtur til kontoret i Brussel for å delta på møter samt networking. Underveis ble det gjennomført mange møter – i en litt annen form enn her i Norge. Hun trekker frem at det er interessant å oppleve en helt annen møtekultur, med for eksempel lunsjer på opptil 2 timer på restaurant med god mat og drikke.

Sanne stortrives med å i første plassering være en del av kunnskapsavdeling med høy kompetanse på ulike felt og som legger til rette for god tverrfaglig diskusjon.

«Jeg liker godt når et tema skal sees fra flere perspektiver og det er åpenhet for å utfordre det etablerte. Det er også veldig godt miljø i Agder Energi, og jeg føler meg veldig godt tatt imot.»

Målet med de neste to plasseringene er at hun vil fortsette å øke kompetansen og delta på spennende prosjekter.

 

Interessen for å lære

Det er ingen tvil om at Sanne hun har en interesse for å lære. Hun har vist nysgjerrighet og pågangsmot gjennom en lang utdannelse, og i første plassering har hun brukt sin utdannelse som grunnlag for å lære mer. Men også fritiden er speilet av denne interessen. Selv mener hun at hun kan interessere seg for «nesten hva som helst», og særlig der hun har mulighet til å lære noe nytt.

«Jeg blir veldig engasjert når det er ting jeg kan lite om. For eksempel førte jo pandemien til mye tid hjemme, hvor jeg oppdaget formel 1 gjennom dokumentarserien Drive to Survive – nå ser jeg slavisk på formel 1.»

På spørsmål om det er noe hun skulle ønske å kunne, er svaret at hun skulle ønske hun kunne utrydde fattigdom. Kanskje er dette på grunn av hennes globale perspektiv og brede samfunnsvitenskapelige bakgrunn. Gjennom feltkurs under studiet har hun sett og opplevd mye.

«Helt siden jeg var liten har jeg vært opptatt av rettferdighet – det er ingenting som er mer urettferdig enn barn inn i absolutt fattigdom.»

Om ti år håper Sanne at hun er i en jobb som er utfordrende og i bevegelse.

«Jeg elsker å lære nye ting, og håper jeg er i en kunnskapsbedrift som stadig er i forandring med utfordrende prosjekter.»