elisabeth2 (2987x2709)

Engasjert i miljø og bærekraft

Elisabeth har en genuin interesse for å bidra til å gjøre verden mer bærekraftig. Hun har gjennom flere års erfaring i utlandet og andre regioner, kommet hjem igjen for å bidra til å gjøre Sørlandet grønnere!

Navn: Elisabeth Cornelia Berglihn (27)
 

Hvor kommer du fra?

Jeg kommer fra Kristiansand.

 

Hvor og hva har du studert?

Jeg har tatt bachelor i Utviklingsstudier fra Universitetet i Agder (2013-2016), bachelor i Samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo (2016-2018), og master i Internasjonale Miljøstudier fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) (2018-2020).

 

Hvorfor ønsket du å studere innenfor dette fagområdet?

Valg av utdanning har for meg vært drevet av en interesse for å lære om og forstå de store utfordringene vi som verden og samfunn står ovenfor knyttet til temaer som fattigdom og sosial ulikhet, klimaendringer og miljøproblemer, hva som driver disse utfordringene i ulike retninger, hvordan de henger sammen og mulige løsninger.

«Jeg har et ønske om å jobbe med noe som er samfunnsnyttig og relatert til disse utfordringene.»

Utviklingsstudier ble derfor en naturlig start på utdanningsløpet for meg hvor jeg i tillegg til å lære mye om ulike samfunnsutfordringer fikk matet nysgjerrigheten på andre land og kulturer gjennom feltarbeid i Tanzania og på Sri Lanka.

Underveis i bacheloren fikk jeg en stor interesse for samfunnsøkonomi og klima og miljø og ønsket å få solid fagkunnskap innen begge felt. Det ble derfor først en bachelor i samfunnsøkonomi etterfulgt av en master i internasjonale miljøstudier. Selv om disse tre utdanningsløpene er ulike fagfelt, henger de likevel tett sammen og jeg har fått stor nytte underveis i studiene ved at kunnskap og forståelse fra det ene fagfeltet utfyller og øker forståelsen for de andre.

«Oppsummert har det gitt en solid tverrfaglig kunnskap om sosial, økonomisk og økologisk bærekraft.»

 

Hva handlet masteroppgaven din om?

I masteroppgaven min gjennomførte jeg en studie av hvilke økosystemtjenester Oslomarka gir og hvordan disse verdsettes av brukerne av Oslomarka. Økosystemtjenester er et begrep for å beskrive goder og tjenester vi får fra naturen som karbonlagring, rensing av vann og luft, estetiske opplevelser, friluftsliv, biologisk mangfold og mye mer. Dette er goder som har store verdier for oss mennesker, men som ofte ikke tas med i grunnlaget for beslutninger som innebærer natur grunnet at det er vanskelig å måle omfang og verdien av dem.

«Kartlegging, synliggjøring og verdsetting av økosystemtjenester fra naturområder kan bidra til at disse blir verdsatt høyere i beslutningsgrunnlag, og dette kan igjen bidra til å bremse nedbygging og tap av natur.»

Hadde du noen verv, deltidsjobb, utveksling eller andre gøye erfaringer i studietiden?

I løpet av studietiden har jeg fått mange spennende opplevelser og erfaringer gjennom feltarbeid, deltidsjobb, praktikantopphold, frivillig arbeid og verv. Jeg har gjennomført langvarige feltarbeid i Tanzania og på Sri, hatt deltidsjobb i UNICEF Norge, jobbet frivillig i bistandsorganisasjonen AllKids Kambodsja, hatt praktikantopphold i Miljøstiftelsen ZERO, og hatt frivillige verv i Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon Spire. Disse erfaringene har gitt meg masse spennende kunnskap og faglig relevant erfaring knyttet til klima- og miljøproblematikk og bistand!

I tillegg har jeg hatt ulike sommerjobber som resepsjonist og servitør og har også jobbet som innendørs klatreinstruktør på Samsen Kulturhus en periode.

 

Hvorfor søkte du Trainee Sør?

Trainee Sør virket som en perfekt vei inn i arbeidslivet hvor man får lov til å prøve mye forskjellig på kort tid. Med min nysgjerrighet, brede utdanning og interessefelt var dette veldig interessant for meg. Jeg ønsker å finne mer ut av hva jeg konkret ønsker å jobbe med og i hva slags type virksomhet, og Trainee Sør gir gode muligheter for dette.

«Det virket også utrolig fint å få være en del av et fellesskap med de andre traineene, og på den måten ha noen å starte arbeidslivet sammen med, kunne dele erfaringer og utfordringer med underveis

I tillegg får man en mentor, sosiale aktiviteter, studieturer og faglig påfyll sammen med de andre traineene. Dette var også et stort pluss for meg.

 

Hva er din nåværende plassering og hvilke arbeidsoppgaver har du fått?

Jeg har min første plassering i Areal- og transportenheten, i Kristiansand kommune.

Jeg jobber med en kartlegging av potensial for å erstatte bilbruk i kommunens tjenestereiser med elektriske sykler og lastesykler. Jeg er også involvert i andre oppgaver knyttet til sykkeltiltak i kommunen.

 

Hva er det beste med din nåværende plassering?

«Å få jobbe med ting som kan kutte klimagassutslipp!»

Det er veldig interessant å få innsikt i hvordan det jobbes helt konkret med utforming og innføring av ulike tiltak i kommunen. Dette er praktisk kunnskap en ikke får så mye av på studiet og noe av det jeg har ønsket å lære mer om.

 

Hvordan føles det å være trainee?

Jeg opplever at det er en veldig fin overgang mellom det å være nyutdannet og skulle inn i en fast jobb, hvor jeg kan få lov til å prøve flere ulike arbeidsplasser og arbeidsoppgaver på kort tid uten å være forpliktet til en konkret arbeidsplass på lang sikt. Det er også innmari fint å ha et nettverk av traineer rundt seg, med mange spennende folk jeg gleder meg til å bli enda bedre kjent med!

«Jeg føler meg enormt heldig som får starte arbeidslivet i Trainee Sør.»

 

Hva liker du å gjøre utenom jobben?

Jeg liker blant annet å gå tur, jogge, yoga, klatre, spille piano og gitar, lese bøker, samt være sammen med venner og familie.

6 kjappe fakta  
Alder 27
Fra Kristiansand
Sivilstatus Samboer, snart gift
Yndlingsrett Sushi
Hobby

Friluftsliv, jogge, yoga, lese, piano og gitar

Feriene tilbringes På hytte ved sjøen eller på fjellet